25 ต.ค. 2554 สำนักหอสมุดกลางบริจาคปัจจัยและสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

25 ตุลาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางพร้อมคณะทำงานกิจกรรมพิเศษ ได้นำปัจจัยและสิ่งของที่บุคลากรของสำนักฯ ได้ร่วมกันบริจาคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย ไปมอบ ณ ศูนย์รับบริจาควัดโพธิ์เผือก ต.ทุ่งมะขามหย่อง อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more