29 ก.ค. 2557 สัปดาห์ห้องสมุด-กิจกรรม “D.I.Y. by Bell” กับ เบล (สุวรรณา ศรีนุตพงษ์) : คอลัมนิสต์ประจำให้กับเว็บไซต์ DEK-D.COM คอลัมน์ D.I.Y by nugirl

สำนักหอสมุดกลางจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดเป็นวันที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2557 ในเวลา 13.00 – 15.00 น. เป็นกิจกรรม “D.I.Y. by Bell” กับ เบล (สุวรรณา ศรีนุตพงษ์) :

Read more