26 ต.ค. 2553 สำนักหอสมุดกลางร่วมบริจาคปัจจัยแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

26 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดกลางร่วมบริจาคปัจจัยแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นจำนวนเงิน 12,750 บาท นำโดยประธานคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมพิเศษร่วมกับบุคลากรสำนักหอสมุดกลางบางส่วน เป็นตัวแทนสำนักฯ ส่งมอบแก่อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และจักได้ดำเนินการส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นลำดับต่อไป

Read more