26 ธ.ค. 2557 สำนักหอสมุดกลางจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2558 ภายใต้ชื่องาน “สก.สังสรรค์แกะของขวัญปาร์ตี้”

26 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 – 20.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2558 เป็นการสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ภายใต้ชื่องาน “สก.สังสรรค์แกะของขวัญปาร์ตี้” ณ ลานชั้น 1 สก. โดยมีท่านอธิการบดี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ และอดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางทั้ง 2 ท่าน คือ

Read more