5 ม.ค. 2551 ร่วมไว้อาลัยพร้อมชมนิทรรศการพระประวัติและพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

5 มกราคม 2551 เป็นต้นไป สำนักหอสมุดกลางขอเชิญร่วมลงนามไว้อาลัย แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมชมนิทรรศการพระประวัติ และพระกรณียกิจ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

Read more