11 เม.ย. 2565 สำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

11 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อาจารย์จิรเวฐน์ เพ็ชร์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในงานสืบสานฯ ภายในงานประกอบด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ล่วงลับ และมีรองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมอวยพรชาวรามคำแหงผ่านวีดิทัศน์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธี ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพอาจารย์จิรเวฐน์ เพ็ชร์สุทธิ์รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง สรงน้ำพระพุทธรูปในงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
ภาพอาจารย์จิรเวฐน์ เพ็ชร์สุทธิ์รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
สรงน้ำพระพุทธรูปในงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
ภาพประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ล่วงลับ
ภาพอดีตผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ล่วงลับไปแล้ว
นำมาประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

รายงาน : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ภาพโดย : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล
ขอขอบคุณ : เพจ PR Ramkhamhaeng University
(https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru/posts/5094461543910500)