7 เม.ย. 2564 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรคณะ/สำนักต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมงาน ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพคณะสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ล่วงลับ
ภาพคณะสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ล่วงลับ
ภาพคณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรคณะ/สำนักต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มาร่วมงาน
ภาพคณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรคณะ/สำนักต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มาร่วมงาน
พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ล่วงลับไปแล้ว
ภาพผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ล่วงลับไปแล้ว
ภาพพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ล่วงลับไปแล้ว
ภาพพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ล่วงลับไปแล้ว

รายงาน : พัฒนาเว็บไซต์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจากเพจ PR Ramkhamhaeng University (https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru/posts/3938164926206840)