11 ก.ค. 2562 พิธีสวดมนต์เสริมสิริมงคลให้กับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ก่อนถวายเทียนพรรษา

11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานนำสวดมนต์ “บทสวด อิติปิโส 108 จบ” ในพิธีสวดมนต์เสริมสิริมงคลให้กับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง ก่อนจะนำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดบ้านทุ่งเสรี ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา

การสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการสวดบทใดก็ตาม ผู้ปฏิบัติได้รับประโยชน์แน่นอน คือ “สมาธิจากจิตที่สงบนิ่ง” การสวดมนต์ด้วย “บทสวด อิติปิโส 108 จบ” เชื่อกันว่า เท่ากับกำลังนพเคราะห์รวมกันทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพลังอำนาจในจักรราศี หรือเสริมพลังอำนาจให้เจ้าของดวงชะตานั่นเอง

อานิสงค์ ของการสวดมนต์บท อิติปิโส 108 จบ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน สอนไว้ว่า การสวดอิติปิโส 108 จบ เป็นการสวดเสริม และสร้างบารมีจำนวนเท่ากับลูกปะคำพอดี มี 108 เม็ด แล้ว 108 ยังเท่ากับกำลังนพเคราะห์รวมกันทั้งหมด ตามกำลังวัน คือ

– วันอาทิตย์ กำลัง 6
– วันจันทร์ กำลัง 15
– วันอังคาร กำลัง 8
– วันพุธ กำลัง 17
– วันพฤหัสบดี กำลัง 19
– วันศุกร์ กำลัง 21
– วันเสาร์ กำลัง 10
– วันพุธกลางคืน กำลัง 12

รวมกำลังได้ 108 พอดี

การสวดอิติปิโสมีคุณมาก ปฐมบท คือ เป็นการบูชาคุณของพระศาสดา ป้องกัน ยักษ์ มาร และ ภูติผี ปีศาจ ทำให้อายุยืนยาวไม่มีโรคภัยเบียดเบียนง่าย ไม่มีอุบัติเหตุ ป้องกันการเบียดเบียนของเจ้ากรรมนายเวร จิตใจเข้มแข็งมีพลังอำนาจ สมองปลอดโปร่ง จำอะไรแม่นยำ ปัญญาดี หลับสบาย มีสมาธิ เทวดารักษา เป็นคนมีเสน่ห์ เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ สิ้นชีวิตลงในขณะใดไม่ไปสู่อบายภูมิ เป็นภูมิคุ้มกันโทสะและโลภะ ป้องกันคุณไสย์ และอื่นๆ อีก 

ภาพบทสวด อิติปิโส 108 จบ
ภาพบทสวด อิติปิโส 108 จบ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีสวดมนต์เสริมสิริมงคล บทสวด อิติปิโส 108 จบ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีสวดมนต์เสริมสิริมงคล บทสวด อิติปิโส 108 จบ

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด