2 ธ.ค. 2554 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

2 ธันวาคม 2554 เวลา 8.00 น คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลางและบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2554 ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันครบรอบ 84 พรรษา พร้อมเพียงกันกับบุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง


รายงานและถ่ายภาพ: หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด