25 มิ.ย. 2555 พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ปี 2555 “มหานครแห่งการอ่าน”

25 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2555 พร้อมชมนิทรรศการ เรื่อง “มหานครแห่งการอ่าน” ซึ่งจะมีการจัดงานในระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2555 นี้ โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักหอสมุดกลาง และนักศึกษา ร่วมในพิธีเปิด ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 และบริเวณด้านหน้าสำนักหอสมุดกลาง มีการจัดจำหน่ายหนังสือดี ราคาถูก จากหลายสำนักพิมพ์

ในการเปิดงานในครั้งนี้ สำนักหอสมุดกลาง ได้รับเกียรติจากแขกพิเศษที่มาร่วมงานในวันนี้ คือ คุณเขมนิจ จามิกรณ์ (น้องแพนเค้ก) ดาราชื่อดัง มาร่วมมอบรางวัลแก่น้องๆ และรางวัล “สุดยอดผู้ใช้สื่อวิชาการ” แก่ผู้ใช้บริการจากฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์ อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักหอสมุดกลาง จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
          รางวัลที่ 1 นายอนุรักษ์ เจริญเกียรติ คณะนิติศาสตร์ สถิติเข้าใช้ 49 ครั้ง
          รางวัลที่ 2 นางสาวจุฑารัตน์ รื่นภาคเพ็ชร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถิติเข้าใช้ 48 ครั้ง
          รางวัลที่ 3 นายปิยะพงค์ แสงทับ คณะนิติศาสตร์ สถิติการเข้าใช้ 15 ครั้ง
และจะได้พบกับเธออีกครั้งใน วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา เวลา 14.00 น.  ในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การอ่านกับอาชีพนักแสดง” ดำเนินรายการโดย คุณดวงพร วงศ์ประดิษฐ์ และติดตามกำหนดการในวันอื่นๆ ได้ที่
กำหนดการงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2555 “มหานครแห่งการอ่าน” (25 – 29 มิ.ย. 2555)


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ