Graphic Design Quiz ออกแบบอย่างไรให้สวย ?
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้จะสอนพื้นฐานของการออกแบบ มีตัวอย่างของการออกแบบในเรื่องต่าง ๆ เช่น Layout ตัวอักษร สี กราฟิก และเว็บไซต์ โดยนำเสนอการดีไซน์ 2 รูปแบบ แบบแรกคืองานที่ออกแบบตามกฎพื้นฐาน แบบที่สองคือ งานที่ออกแบบตามใจชอบ แล้วเปรียบเทียบ พร้อมอธิบายเหตุผลว่าทั้งสองแบบแตกต่างกันอย่างไร