สนุกกับการปรับแต่ง Windows ด้วยตนเอง
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายวิธีการใช้ และการตบแต่งส่วนต่างๆ ที่เห็นในหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้ได้อย่างที่คุณต้องการ พร้อมกับขั้นตอนโดยละเอียดในการตบแต่งและมีโปรแกรมแถมให้ โดยไม่ต้องไปดาวน์โหลดเอามาจากเว็บอีก ซึ่งจะแถมมาในรูปแบบของซีดีรอม ซึ่งในซีดีรอม จะพบว่ามีแฟ้มข้อมูลมากมาย เช่น แฟ้มที่บรรจุปุ่มสำเร็จรูปสำหรับนำมาใช้งานได้เลย แฟ้มที่บรรจุตัวอักษรสำเร็จรูปสำหรับนำมาใช้งานได้เลย แฟ้มที่รวมรูปวอลล์เปเปอร์สวยๆ สามารถนำไปใช้ได้เลย แฟ้มที่บรรจุรูปมากมายสำหรับนำมาใช้แทนรูป Startup และ Shutdown รูปเดิม เป็นต้น …