๏ปฟ
Home

สนเทศน่ารู้ :: แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูลจังหวัดมุกดาหาร | แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม | พิพิธภัณฑ์และอุทยาน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวัดสำคัญต่างๆในจังหวัดมุกดาหาร

ภาพวัดศรีมงคลใต้
ที่มา: http://www.mukdahan.go.th/tour47.htm

วัดศรีมงคลใต้
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงตรงบริเวณถนนสำราญชายโขงในย่านตลาดสินค้าอินโดจีน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป"พระเจ้าองค์หลวง"สร้างก่อนตั้งเมืองมุกดาหาร องค์มีขนาดหน้าตักกว้าง 2.20 เมตร ส่วนสูงเฉพาะองค์ถึงยอดพระเมาลี2เมตรสูงจากฐาน3เมตรเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่มีมาช้านานและเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดมุกดาหารทั้งวัดนี้เป็นพระอารามหลวงประจำจังหวัดมุกดาหารด้วย

ภาพเจ้าแม่สองนาง

ที่มา: http://www.mukdahan.go.th/tour47.htm

ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมุกดาหารอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ถนนสำราญชายโขงริมแม่น้ำ ติดกับท่าด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.มุกดาหาร ตรงข้ามกับวัดศรีมงคลใต้ ผู้คนที่สัญจรผ่านมาที่จังหวัดมุกดาหารจะมาเคารพสักการะมากมาย โดยชาวมุกดาหาร จะจัดให้มีพิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนางพี่น้องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี

ภาพวิวภูมโนรมย์

ที่มา: http://www.mukdahan.go.th/tour47.htm

ภูมโนรมย์   
 อยู่ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารประมาณ5กม.ไปตามถนนสายมุกดาหาร-ดอนตาล เลยหอแก้วไปประมาณ 3 ก.ม เป็นวัดที่มีความสวยงามทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญแห่งหนึ่งสามารถชมทิวทัศน์ของเมือง แม่น้ำโขง สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่สอง และแขวงสะหวันนะเขตได้เป็นอย่างดี

มาชมวิวและซื้อของที่ระลึกที่ตลาดอินโดจีน

ภาพวิวตลาดริมโขง

ที่มา: http://www.mukdahan.go.th/tour47.htm, http://www.hflight.net/forum/m-1178981835/

ตลาดสินค้าอินโดจีน
ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงติดกับด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่รวมของสินค้าเครื่องใช้ไม้สอยจากในประเทศและจากต่างประเทศรวมทั้งสิ้นค้าOTOP ของมุกดาหารเองโดยที่สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อก็อย่างเช่น มะขามหวาน หมอนขิต หมูยอ ผ้าไหมและผ้าต่างๆ นับว่าเป็นจุด Shopping หลักของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนทั้งยังสามารถชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงามในยามเย็นได้เป็นอย่างดี

สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2

ภาพสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2

ที่มา: http://www.mukdahan.go.th/tour47.htm

สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดมุกดาหาร ห่างจากตัวเมืองประมาณ  7 กิโลเมตร ตามถนน มุกดาหาร-นครพนม สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ได้เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวยังประเทศลาว และประเทศเวียดนามสามารถจะใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือจะขึ้นรถโดยสาร ขึ้นสะพานข้ามไปเที่ยวยังแขวงสะหวันนะเขตสปป.ลาวได้อย่างสะดวก และจากแขวงสะหวันนะเขตสปป.ลาวจะมีเส้นทางหมายเลข 9 เชื่อมต่อไปยังประเทศเวียดนามเพียงระยะทาง 245 กิโลเมตร อีกทั้งยังสามารถจับจ่ายซื้อของที่บริเวณใต้สะพานทีมีให้เลือกอีกมากมาย

  สนเทศน่ารู้  ของดีประจำจังหวัด ขึ้นด้านบน 

บรรณานุกรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร , http://www.tripandtrek.com

ภาพประกอบ
"แผนที่แหล่งท่องเที่ยวมุกดาหาร"สืบค้นวันที่ 21 ตุลาคม 2551  http://thai.tourismthailand.org/destination-guide/mukdahan-49-572-1.html
"ภาพวัดศรีมงคลใต้ , เจ้าแม่สองนาง , วิวภูมโนรมย์ , วิวตลาดริมโขง , สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 , หอแก้วมุกดาหาร , ผาเทิบมุกดาหาร"
สืบค้นวันที่ 21 ตุลาคม 2551http://www.mukdahan.go.th/tour47.htm
"ภาพผาเทิบมุกดาหาร"สืบค้นวันที่ 21 ตุลาคม 2551 http://www.tripandtrek.com/map/phuphateub45/pptm001.php
"ภาพจังหวัดมุกดาหาร , หอแก้วมุกดาหาร"สืบค้นวันที่ 21 ตุลาคม 2551 http://www.konrakmeed.com/webboard/upload/index.php?showtopic=1784
"ภาพวิวตลาดริมโขง" สืบค้นวันที่ 21 ตุลาคม 2551 http://www.hflight.net/forum/m-1178981835/

รวบรวมข้อมูลและภาพประกอบโดย : กลุ่มนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา วิชา IS 309 ภาคการศึกษา 1/2551ปรับปรุงล่าสุด : 06 พฤศจิกายน 2551 19:16:40 น.