31 ก.ค. 2557 สัปดาห์ห้องสมุด-สาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ “ข้าวยำปักษ์ใต้”

สำนักหอสมุดกลางจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดเป็นวันที่ 4 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2557 ในเวลา 10.00 – 12.00 น. เป็นกิจกรรม กิจกรรมสาธิตการทำ ข้าวยำปักษ์ใต้ อาหารเพื่อสุขภาพมีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมฝึกปรุงและชิม ข้าวยำ ในวันเวลาดังกล่าว 

Read more