.

สนเทศน่ารู้ :: เวทีสาธิตความรู้นอกตำรา


เวทีสาธิตความรู้นอกตำรา งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2551

          ความรู้ไม่มีอยู่ในตำราเรียนเพียงอย่างเดียว วิชาชีพบางอย่าง อาจจะไม่มีสอนในตำรา แต่มีมาตั้งแต่อดีตจากคนรุ่นก่อน ถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นปัจจุบัน คนที่ชอบหรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ  อาจจะทำเป็นกิจกรรมยามว่าง เป็นงานอดิเรก หรือทำเป็นอาชีพเสริม มุมเวทีสาธิตความรู้นอกตำรา ในงานสัปดาห์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ สามารถเก็บเกี่ยวความรู้และฝึกปฏิบัติในวันเวลาดังกล่าว  ความรู้บางส่วนนำมาเผยแพร่และให้ผู้สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติมในที่นี้ ตามลำดับดังนี้

   
1  ก.ย. 2551  กิจกรรมสาธิต "มหัศจรรย์ดินขนมปัง" เป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเกร็ดขนมปัง หรือจากขนมปังที่หมดอายุแล้ว  ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าแก่ผู้รับ ที่ได้รับเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆ หรือประยุกต์ให้มีประโยชน์ต่อการใช้สอย และมีราคาเพิ่มขึ้น
   
4  ก.ย. 2551  กิจกรรมสาธิต "สืบสานการตัดกระดาษไทย" เป็นการถ่ายทอดความรู้วิธีการตัดกระดาษโบราณแบบลายไทย ของตกแต่งในประเพณี งานบุญ งานมงคล หรืองานวัดต่างๆ  ที่มีมาแต่โบราณ และนำมาประยุกต์ใช้ให้ร่วมสมัยในปัจจุบัน
   
5  ก.ย. 2551  กิจกรรมสาธิต  "การทำขนมกระทงทอง"  ซึ่งเป็นอาหารว่าง ที่มีรสชาดอร่อย รูปร่างหน้าตาประณีตสวยงาม และมีคุณค่าทางโภชนาครบทั้ง 5 หมู่
   
 

ภาพประกอบ :: ถ่ายจากเวทีสาธิตความรู้นอกตำรา งานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2551 วันที่ 1-5 กันยายน 2551
นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อยืม VCD การสาธิตความรู้นอกตำรา เรื่อง  มหัศจรรย์ดินขนมปัง , สืบสานการตัดกระดาษไทย  ได้ที่ฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์ ชั้น 4  อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  โทร. 0-2310-8647


  เวทีสาธิตความรู้นอกตำรา    สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน ปรับปรุงล่าสุด : 02 เมษายน 2554 16:51:42 น.