แบนเนอร์ วันสำคัญและประเพณีในอิสลาม

ซุนนะในการแต่งกาย

 1. ซุนนะฮฺแต่งกายด้วยชุดสีขาว รอซุลลอฮฺชอบสวมใส่เสื้อผ้าสีขาว (หะดีษ ตีรฺมีซี , อิบนุมาญะฮฺ)
 2. ซุนนะฮฺให้สวมใส่ข้างขวาก่อนข้างซ้าย ทั้งเสื้อผ้า รองเท้าหรืออื่นๆ (หะดีษ บุคอรี , มุสลิม , ติรฺมิซี)
 3. อนุญาตให้สวมใส่ผ้าโสร่งหรือผ้าถุงได้แต่ต้องไม่คร่อมตาตุ่ม หากคร่อมตาตุ่ม ส่วนที่เหลือลงไปนั้นจะเป็นส่วนของไฟนรก (หะดีษ บุคอรี มุสลิม นะซาอี อิบนุมาญะฮฺ)
 4. ชุดญูบะฮฺของท่ารอซูลิลลอฮฺจะเลยเข่าลงไป แต่ไม่เลยตาตุ่ม (หะดีษ ติรฺมิซี)
 5. รอซุลฺลลอฮฺชอบที่จะสวมญบะฮฺหรือชุดลึก (หะดีษ ติรฺมิซี , นะซาอี)
 6. รอซุลุลลอฮฺเคยสวมเสื้อผ้าสีแดง ดำและสีขาว
 7. ซุนนะฮฺให้สวมเสื้อผ้าที่เรียบง่าย รอซุลุลลอฮฺจะสวมเสื้อผ้าชุดพิเศษในวันอีด วันศุกร์ และในกรณีที่ต้องรับแขก (หะดีษ นะซาอี)
 8. แขนเสื้อของท่านรอซุลุลลอฮฺยาวถึงข้อมือ (หะดีษ ติรฺมีซี , อิบนุมาญะฮฺ)
 9. ขณะที่สวมเสื้อผ้าให้กล่าวดุอาอฺว่า "อัลหัมดุลิลลาฮิลละซี กะซานีฮาซา วะรอซะเกาะนีฮิ มินฆัยริเหาลีนมินนี วะลากูวะฮฺ"
 10. เมื่อสวมเสื้อผ้าใหม่ซุนนะฮฺให้อ่านดุอาอฺว่า "อัลลอฮุมมะละกัลหัมดุ อันตะกะเซาตะนีฮิ อัสอะลุกะค็อยรอฮุ วะคัยรอมาศุนิอะฮฺละฮู วะอะอูซุบิกะมินชัรฺริฮิ วะชัรฺริมาศุนิอะฮฺละฮู"
 11. ซุนนะฮฺให้สวมหมวกและสัรฺบัน ความแตกต่างระหว่างมุสลิมกับมุชริกเกี่ยวกับสัรฺบันคือ มุสลิมโพกสัรฺบันทับบนหมวก (หะดีษ มุสลิม , ติรฺมิซี)
 12. สัรฺบันของท่านรอซูลจะมีชายห้อยลงระหว่างไหล่ทั้งสองข้างของท่าน (หะดีษ มุสลิม , ติรฺมีซี)
 13. สัรฺบันของท่านรอซูลุลลอฮฺขณะเข้าเปิดเมืองมักกะฮฺเป็นสีดำ (หะดีษ บุคอรี , มุสลิม)
 14. ซุนนะฮฺให้สวมรองเท้าหนัง (เคาฟฺ) (หะดีษ ติรฺมีซี)
 15. รองเท้าของท่านรอซูลุลลอฮฺมีเชือกทั้งสองด้าน (หะดีษ บุคอรี , มุสลิม , ติรฺมีซี , นะซาอี)
 16. ทางที่ดีไม่ควรยืนสวมหรือถอดรองเท้า
 17. ทางที่ดีควรถอดรองเท้าข้างซ้ายออกก่อนแต่เมื่อสวมให้สวมข้างขวาก่อน (หะดีษ บุคอรี)
 18. ผ้าห่มของท่านรอซุลุลอฮฺมีดอกที่ริมผ้า (หะดีษ ติรฺมิซี)

มีต่อหน้า: 1 , 2 , 3 , 4 : ถัดไป >>


ปรับปรุงล่าสุด : พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2552 20:19 น.