แบนเนอร์ วันสำคัญและประเพณีในอิสลาม

อีดิลฟิฎริ

อีดิลฟิฎรเป็นวันแรกของการออกจากเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (วันที่ 1 ของเดือนเชาวาล ) เป็นวันแห่งรางวัลและการตอบแทนสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบประจำปีในเดือนรอมมาฎอน ด้วยการบังคับ ตัวเองด้วยจิตศรัทธาที่มุ่งมั่น จากการกินดื่ม อยู่ในความสำรวมตนลดละกิเลสตัณหา และยืนฟังการอ่าน อัลกรุอานในละหมาดตะรอวีหฺเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มตลอดค่ำคืนของเดือนรอมมาฎอน
พร้อมทั้งฝึกฝนด้านความโอบอ้อมอารีและความมีจิตเมตตาและกรุณาต่อผู้ที่ด้อยโอกาสและอ่อนแอกว่า ในช่วงเดือนรอมาฎอนเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม เพื่อขัดเกลาตนเองทั้งกายใจ ดังนั้นหลังจากที่พวกเขา สำเร็จออกจากเบ้าหลอมแห่งการทดสอบพร้อมกับจิตสำนึกแห่งมนุษยธรรมที่เปี่ยมล้น อิสลาม จึงประกาศให้วันนี้เป็นวันอีด (วันแห่งเทศกาลการเฉลิมฉลอง ) ที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาพร้อม กับสั่งให้มีการบริจาคทานแก่บรรดาผู้ที่ขัดสน ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม "ซะกาตฟิฎเราะฮฺ" ควบคู่ไปกับการละหมาดอีด อัลลอฮได้ตรัสว่า ความว่า “แท้จริง ย่อมประสบความสำเร็จแล้ว นั่นคือผู้ที่ขัดเกลาตัวเองให้บริสุทธิ์ (ด้วยการถือศีลอดและบริจาคทาน) และกล่าว(สรรเสริญ) พระนามของอัลลอฮฺ พร้อมทั้งดำรงการละหมาด(อีดิลฟิฏร)

6 ขั้นตอนเมื่ออีดิลฟิฏริมาเยือน

1. เปลี่ยนบ้านให้สดใส ตกแต่งบ้านเรือน ที่พัก ที่ทำงาน หรือช่วยเพื่อนบ้าน และครอบครัวตกแต่งบ้านเรือน ของพวกเขา ด้วยความหวังที่ว่าวันอีด คือ วันพิเศษ

2. จับจ่ายเพื่อพี่น้อง ช่วงเวลาเหมาะสมในการจับจ่ายของขวัญเพื่อคนที่คุณรัก หรือเพื่อนฝูง หรือคนที่ต้องการ สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขา แม้กระทั่งคนที่เคยบาดหมางกัน แค่เพียงพบปะกันด้วยรอยยิ้ม ก็ถือว่าเป็นการบริจาคเลย (พึงสงวนการยิ้มแก่ต่างเพศเพื่อกันการเกิดฟิตนะฮฺ) เราถือโอกาส แห่งความจำเริญนี้ สานสัมพันธ์แห่งมิตรภาพของความเป็นพี่น้องมุสลิมจำได้หรือไม่ มีหะดีษที่กล่าวว่า “ความศรัทธาของคนๆ หนึ่ง จะยังไม่สมบูรณ์ หากเขายังไม่รักพี่น้องมุสลิมเสมือนรักตัวของเขาเอง” ไม่ใช่เรื่องยาก หากไม่สามารถ หาซื้อของวัญให้กันได้ด้วยหลายปัจจัย หาบัตรอวยพร หรือการกล่าวดุอาอฺแก่กันอย่างจริงใจ การขอมาอัฟ (ขอโทษ) กันก็ไม่มีอะไรเทียบได้

มีต่อหน้า: 1 , 2 , 3 , 4 : ถัดไป >>


ปรับปรุงล่าสุด : พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2552 20:19 น.