ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าชมนิทรรศการ ชุด "โขน" (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563)

เริ่มโดย webmaster, กันยายน 24, 2019, 04:46:24 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าชมนิทรรศการชุด "โขน"
ซึ่งจะเริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ไปจนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เข้าชมได้ฟรีในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.)


นิทรรศการ ชุด "โขน" จัดแสดงโดยใช้สื่อโสตทัศนอุปกรณ์ ประเภทหุ่นจำลอง ป้ายนิเทศ และวีดิทัศน์ เป็นหลัก
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระ โดยแบ่งการจัดแสดงเป็น 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 วิวัฒนาการ เริ่มเข้าชมได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562
ตอนที่ 2 หัวโขน เริ่มเข้าชมได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563
ตอนที่ 3 บทนาฏกรรม เริ่มเข้าชมได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563
ตอนที่ 4 สำนวน เริ่มเข้าชมได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563

ภายในนิทรรศการมี "กิจกรรมประกอบนิทรรศการ" ให้เข้าร่วมหลายกิจกรรม คือ "ฉายาทวิภพ" กิจกรรมถ่ายภาพแนวอนุรักษ์นิยม, "ทักษะพัฒนา" กิจกรรมสาธิตเชิงปฏิบัติการ (workshop), กิจกรรม ถาม-ตอบ จากการเข้าชมนิทรรศการ และกิจกรรมเปิดบ้านนิทรรศการ

          ◘ "ฉายาทวิภพ" กิจกรรมถ่ายภาพแนวอนุรักษ์นิยม ภายในห้อง "ฉายาทวิภพ" จะมีชุดแต่งกายแนวอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมความเข้าใจในศิลปและวัฒนธรรมการแต่งกายไทย เพื่อทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

          ◘ "ทักษะพัฒนา" กิจกรรมสาธิตเชิงปฏิบัติการ (workshop) ณ "ห้องทักษะพัฒนา" ภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการสาธิตฯ เช่น สาธิตการเขียนลายไทยเบื้องต้น และการผลิตงานศิลปกรรมประกอบนิทรรศการ เป็นต้น โดยจัดขึ้นเป็นช่วงเวลาเท่านั้น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนดำเนินงาน ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของหน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม

          ◘ กิจกรรม ถาม-ตอบ จากการเข้าชมนิทรรศการ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้บริการได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการจัดแสดงสารสนเทศนิทรรศการได้มากยิ่งขึ้น โดยมีการตั้งคำถาม และให้หาคำตอบจากการเข้าชมนิทรรศการ ชุด "โขน" และร่วมลุ้นของรางวัล "ถุงผ้าลายไทย" เพื่อสนับสนุนการลดใช้ถุงพลาสติก ลดปัญหามลพิษ และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม(ภาพ : ผู้ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรม ถาม-ตอบ จากการเข้าชมนิทรรศการ)

          ◘ กิจกรรมเปิดบ้านนิทรรศการ จะจัดขึ้นเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน เป็นการเปิดให้เข้าศึกษาเบื้องหลังการผลิตฯ ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาดูงานจะต้องแจ้ง วันและเวลา ล่วงหน้ากับทางหน่วยฯ อย่างน้อย 1 สัปดาห์

ติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
• หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8647
• Facebook’s page ในชื่อ "หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม" ที่ @exhibitionandart - https://www.facebook.com/exhibitionandart/
• Line@ ในชื่อ exhibitionandart ที่ ID : @zxb0818x
• Instagram ในชื่อ exhibitionandart - https://www.instagram.com/exhibitionandart/