Ask a Librarian: บรรณารักษ์จะค้นหาคำตอบ และตอบคำถามในกระทู้ของท่านภายใน 48 ชั่วโมง
Phone : 02-310-8646 และ 02-310-8648
e-mail : ning@lib.ru.ac.th, thanyasuda@lib.ru.ac.th, varajit@lib.ru.ac.th and naya@lib.ru.ac.th

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม INNOPAC Millennium สำหรับงานย่อย 8 ระบบ 1 โปรแกรม เชื่อมต่อ (SIP 2) จำนวน 1 ระบบ

รายละเอียดดังเอกสารแนบ [คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ]
2
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างบำรุงรักษาระบบยืม-คืนอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี RFID และการบำรุงรักษาระบบควบคุมทางเข้า-ออก จำนวน 1 ระบบ

รายละเอียดดังเอกสารแนบ [คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ]
3
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าบริการฐานข้อมูลวารสารสำนักพิมพ์ Emerald 6 สาขาวิชา จำนวน 1 ระบบ

รายละเอียดดังเอกสารแนบ [คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ]
4
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนาและบริการสังคม จำนวน 2 ฐาน

รายละเอียดดังเอกสารแนบ [คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ]
5
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนาและบริการสังคม ระบบฐานข้อมูลกฎหมายสามมิติ จำนวน 1 ฐาน

รายละเอียดดังเอกสารแนบ [คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ]
6
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าบริการฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Business Source Complete จำนวน 1 ฐาน

รายละเอียดดังเอกสารแนบ [คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ]
7
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนาและบริการสังคม Thomson Reuters Westlaw (Westlaw Next) จำนวน 1 ฐาน

รายละเอียดดังเอกสารแนบ [คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ]
8
Ask a Librarian / Re: ยืมหนังสือครับ
« กระทู้ล่าสุด โดย Thanos1997 เมื่อ กันยายน 14, 2019, 10:12:35 AM »
ขอบคุณครับ
9
Ask a Librarian / Re: ยืมหนังสือครับ
« กระทู้ล่าสุด โดย varajit เมื่อ กันยายน 03, 2019, 02:18:22 PM »
เรียน คุณ Thanos1997

หากต้องการยืมหนังสือ ผู้ใช้จะต้องสมัครสมาชิกของห้องสมุดก่อน โดยใช้หลักฐาน คือ
   - ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนเทอมล่าสุด
   - บัตรประชาชน
   - บัตรนักศึกษา
สามารถสมัครสมาชิกได้ที่เคาเตอร์บริการยืม-คืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะต้องมาต่ออายุสมาชิกทุกภาคการศึกษา
ทั้งนี้ทางห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์การสมัครสมาชิกห้องสมุดให้เฉพาะอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ม.ร. เท่านั้นค่ะ

สำหรับสิทธิ์ในการยืม-คืนจะแบ่งตามประเภทสมาชิกดังนี้ค่ะ
                                                  หนังสือทั่วไป          ตำราเรียน หนังสือสำรองและวิทยานิพนธ์
นักศึกษาปริญญาตรี                             5 เล่ม / 7 วัน        2 เล่ม / 3 วัน
นักศึกษาปริญญาโท                           10 เล่ม / 15 วัน      5 เล่ม / 7 วัน
นักศึกษาปริญญาเอก                          15 เล่ม / 30 วัน      5 เล่ม / 7 วัน
นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต                   5 เล่ม / 7 วัน         2 เล่ม / 3 วัน
บุคลากรมหาวิทยาลัย                          10 เล่ม / 15 วัน      5 เล่ม / 7 วัน
คณาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย   15 เล่ม / 60 วัน      5 เล่ม / 15 วัน

ในกรณีที่คืนหนังสือเกินกำหนดส่ง จะต้องจ่ายค่าปรับในอัตรา 3 บาท/เล่ม/วัน ทั้งนี้หากหนังสือมีความเสียหาย
ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะ
10
Ask a Librarian / ยืมหนังสือครับ
« กระทู้ล่าสุด โดย Thanos1997 เมื่อ กันยายน 03, 2019, 09:39:01 AM »
สวัสดีครับ อยากจะสอบถามเรื่องจะยืมหนังสือครับ
คือผมอยากจะยืมหนังสือครับ ผมสามารถยืมได้นาน
ที่สุดกี่วันครับ แล้วถ้าผมยืมหนังสือไปแล้ว หนังสือ
เกิดเสียหายผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ แบบว่าฝน
มันตกแล้วหนังสือมันเปียกครับ ขอบคุณครับ
หน้า: [1] 2 3 ... 10