รบกวนหาข้อมูล Good governance จะมาทำ IS ของสถานีตำรวจครับ

เริ่มโดย Phalathip, สิงหาคม 29, 2011, 10:34:27 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ชื่อหัวข้อ IS สภาพการบริหารการจัดการที่ดีของสถานีตำรวจ
           
                 กรณีศึกษา สถานีตำรวจภูธรองครักษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกขอบคุณครับ  :)

      ส่งรายชื่อวิทยานิพนธ์ มาให้ศึกษาดู ไม่ทราบว่าต้องการข้อมูล เป็นวิทยานิพนธ์หรือเป็นหนังสือ  วิทยานิพนธ์ที่ส่งมาให้สามารถสืบค้นและอ่านฉบับเต็มที่ http://www.lib.ru.ac.th/ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ซึ่งอยู่ในส่วนของ Reference Database   
             ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis) Digital Collection (ThaiLIS), ที่  http://tdc.thailis.or.th/tdc/  (ฐานข้อมูลนี้ บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ สมัครสมาชิกที่มุมซ้ายมือ)

  1. ชาติตระกูล เจริญภักดี. (2553).  ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัด
        เชียงราย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  2. ชินวัฒน์ ศรีสวัสดิ์. (2547). กระบวนการบริหารจัดการของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์       
       (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
  3. ศิริพงษ์ วงษ์กล้าหาญ. (2547). การบริหารงานสถานีตำรวจภายในจังหวัดแบบบูรณาการ :
        ประสบการณ์จากจังหวัดชัยนาท  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
  4. ดุลย์ รัตนะ. (2551). การปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธร
       มายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
        (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)