กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

#1
Ask a Librarian / paypal casino slots
Last post by Valeron83nuh - วันนี้ เวลา 11:51:29 AM
Hello.
Spin Palace is your top destination for a safe and trusted online casino experience. Enjoy over 500 casino games in a secure, fair environment 24/7! -https://dub.sh/Tm2uIwS 
 
Good luck :)
#2
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประเภท จำนวน และกำหนดระยะเวลายืมทรัพยากรสารสนเทศ
(ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 2567 เป็นต้นไป)

รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพ หรือคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร .pdf


[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร .pdf ]

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
          • ระเบียบการยืม-คืน - https://www.lib.ru.ac.th/services/borrow.php
#3
RU Book Fair 2024 : Book Café (#RUBookCafe2024)
ดื่มด่ำความคิดสร้างสรรค์ ค้นหาหลากหลายแรงบันดาลใจจากการอ่านขอเชิญร่วมกิจกรรม Workshop "Bakery Lover"
วิทยากรโดย อาจารย์วรงค์ ภู่ระหงษ์
อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          [กิจกรรมสาธิต พร้อมรับชิ้นงานกลับบ้านฟรี จำนวนจำกัด ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการสแกน QR Code หรือลิงก์ 📋 https://forms.gle/shGaT9YQZhhhpX4h8]
ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียดเพิ่มเติมของ Workshop นี้ ในงาน RU Book Fair 2024 : Book Café (#RUBookCafe2024) ที่ - https://bit.ly/rubookcafe2024-bakery-loverขอเชิญร่วมกิจกรรม Workshop "นวดพิชิต ออฟฟิศซินโดรม"
วิทยากรโดย อาจารย์พิตรพิบูล ธารภูธรร
อาจารย์ประจำภาควิชาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ในวันพฤหัสฯ ที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเชิญร่วมกิจกรรม Workshop "DIY ลวดดอกไม้กำมะหยี่"
วิทยากรโดย คุณชนิกานต์ บรรจมาตย์
บรรณารักษ์ และทีมผู้ช่วยวิทยากร จากฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
          [กิจกรรมสาธิต พร้อมรับชิ้นงานกลับบ้านฟรี จำนวนจำกัด ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการสแกน QR Code หรือลิงก์ 📋 https://forms.gle/shGaT9YQZhhhpX4h8]
ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง


❀*̥˚ มาพบกันในงาน RU Book Fair งานแฟร์ของคนคูล 🍃 ༄
รายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน RU Book Fair 2024 : Book Café (#RUBookCafe2024) ที่ - https://bit.ly/rubookcafe2024-album
#4
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง อนุญาตให้นำเครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว และอาหาร เข้าภายในสำนักหอสมุดกลางได้ เป็นกรณีพิเศษ

          ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวเข้าไปในสำนักหอสมุดกลาง นั้น
          เนื่องจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีกำหนดจัดงาน RU Book Fair 2024 : Book Café (#RUBookCafe2024) ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ซึ่งภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ
          จึงอนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำเครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว และอาหารประเภทไม่มีกลิ่นแรง เข้ามารับประทานภายในสำนักหอสมุดกลางได้เป็นกรณีพิเศษ ในบริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 และเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่สำนักหอสมุดกลาง จัดไว้ให้เท่านั้น ผู้ใช้บริการต้องรักษาความสะอาด เมื่อรับประทานเสร็จแล้วต้องเก็บไปทิ้งลงถังขยะให้เรียบร้อย รวมทั้งขอความร่วมมือ ช่วยกันระมัดระวังมิให้ทรัพย์สินของทางราชการเกิดความเสียหายอันเนื่องจากการอนุญาตนี้
          ทั้งนี้ อนุญาตเฉพาะวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ ]


บุคคลทั่วไป/บุคคลภายนอก ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลาง
          • นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวตน รับบัตรผ่าน ก่อนเข้าภายในอาคาร สามารถเข้าใช้บริการหนังสือทั่วไป ในอาคาร 1 ฟรี
          • กรณีเข้าใช้บริการที่จัดเพิ่มเติม ในอาคาร 2 และอาคาร 3 บุคคลทั่วไป เสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
                    ○ นักเรียนต่างสถาบัน (แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน) วันละ 10 บาท
                    ○ นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลทั่วไป (แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน) วันละ 20 บาท

สอบถามเพิ่มเติมด้านบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8650 และ 0-2310-8636

หมายเหตุ :
• URL ย่อของเรื่องนี้ คือ https://bit.ly/rulibrary-25670708-12
• ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 - https://www.lib.ru.ac.th/services/practice.php
#5


RU Book Fair 2024 : Book Café (#RUBookCafe2024)
ดื่มด่ำความคิดสร้างสรรค์ ค้นหาหลากหลายแรงบันดาลใจจากการอ่าน

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Workshop "ศิลปะบำบัดใจ : DIY ลวดลายบนจานรองแก้ว"
วิทยากรโดย คุณธีระวัฒน์ นิลละออ
บรรณารักษ์ และทีมผู้ช่วยวิทยากร จากหน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
          [กิจกรรมสาธิต พร้อมรับชิ้นงานกลับบ้านฟรี จำนวนจำกัด ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการสแกน QR Code หรือลิงก์ 📋 https://forms.gle/shGaT9YQZhhhpX4h8]
ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

❀*̥˚ มาพบกันในงาน RU Book Fair งานแฟร์ของคนคูล 🍃 ༄

รายละเอียดเพิ่มเติมของ Workshop นี้ ในงาน RU Book Fair 2024 : Book Café (#RUBookCafe2024) ที่ - https://bit.ly/rubookcafe2024-workshop-art

รายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน RU Book Fair 2024 : Book Café (#RUBookCafe2024) ที่ - https://bit.ly/rubookcafe2024-album
#6
RU Book Fair 2024 : Book Café (#RUBookCafe2024)
รายชื่อรายชื่อสำนักพิมพ์ และร้านหนังสือชั้นนำ ที่มาร่วมงาน ตั้งแต่วันที่ 8-12 ก.ค. 2567
ในงาน RU Book Fair 2024 : Book Café (#RUBookCafe2024) ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง          📒 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          📒 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          📒 สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์
          📒 สำนักพิมพ์ยิปซี
          📒 สำนักพิมพ์ไก่ 3
          📒 สำนักพิมพ์สารคดีเมืองโบราณ
          📒 สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
          📒 สำนักพิมพ์แสงดาว
          📒 สำนักพิมพ์ไดฟุกุ
          📒 สำนักพิมพ์ฟูลสต๊อฟ
          📒 สำนักพิมพ์ FRIENDSHIP
          📒 ร้านหนังสือบุญรอด
          📒 ศึกษาภัณฑ์ พาณิชย์

❀*̥˚ มาร่วมกันสร้างความทรงจำดี ๆ ด้วยการอ่านหนังสือกันค่ะ 🍃 ༄

รายละเอียดเพิ่มเติมของสำนักพิมพ์ และร้านหนังสือชั้นนำในงาน RU Book Fair 2024 : Book Café (#RUBookCafe2024) ที่ - https://bit.ly/rulibrary-25670708-bookstore

#7
RU Book Fair 2024 : Book Café (#RUBookCafe2024)
ดื่มด่ำความคิดสร้างสรรค์ ค้นหาหลากหลายแรงบันดาลใจจากการอ่าน

ขอเชิญร่วมการเสวนา เรื่อง "เปิดใจ 'ชญาน์พิมพ์' เจ้าของบทประพันธ์สุดฮิต"
กับ.. คุณชญาน์พิมพ์ นักเขียนชื่อดัง
ผู้ประพันธ์ คีตาบุหรง, ตรวนมาลี, บุหลันตุลยา และ "กาลครั้งหนึ่งในหัวใจ" ที่มีการนำมาสร้างเป็นละครสุดฟินมาแล้ว
ในวันพฤหัสฯ ที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

และขอเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ "บอกเล่าความประทับใจกับคุณชญาน์พิมพ์"
ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ พร้อมร่วมสนทนากับคุณอาทิตย์ ธรรมชาติ

          🟢 เพียงคอมเมนต์ บอกเล่าถึงบทประพันธ์ที่คุณประทับใจ ใต้โพสนี้ (https://bit.ly/rubookcafe2024-writer-talk) พร้อมติดแฮชแท็ก #RUBOOKCAFE2024 ภายในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น.
          🟢 จะมีการสุ่มคอมเมนต์ 1 รางวัล เพื่อขึ้นรับของรางวัลจากคุณชญาน์พิมพ์ เจ้าของบทประพันธ์ชื่อดัง ในวันพฤหัสฯ ที่ 11 กรกฎาคม 2567

          📋 ประกาศผลทาง Facebook เพจ "Ramkhamhaeng University Library" (https://www.facebook.com/ramlibrary) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567

❀*̥˚ มาพบกันในงาน RU Book Fair งานแฟร์ของคนคูล 🍃 ༄

#8
RU Book Fair 2024 : Book Café (#RUBookCafe2024)
ดื่มด่ำความคิดสร้างสรรค์ ค้นหาหลากหลายแรงบันดาลใจจากการอ่าน

ขอเชิญร่วมการเสวนา เรื่อง "How to สร้างคอนเทนต์ BookTok อย่างไรให้ปัง"
กับ.. คุณอาทิตย์ ธรรมชาติ BookToker ชื่อดัง
เจ้าของช่อง ARTHIT Time (@arthittime ในแอปพลิเคชัน TikTok), Head of creative and production สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ และบรรณาธิการ Book Lover Book Club Moderator
ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

และขอเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ "บอกเล่าความประทับใจกับคุณอาทิตย์ ธรรมชาติ"
ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ พร้อมร่วมสนทนากับคุณอาทิตย์ ธรรมชาติ

          🟢 เพียงแสดงความคิดเห็น บอกเล่าความประทับใจใต้โพสต์นี้ (https://bit.ly/rubookcafe2024-booktok-talk) ภายในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 น.
          🟢 จะมีการคัดเลือกผู้โชคดี 1 ท่าน เพื่อร่วมการเสวนา เรื่อง "How to สร้างคอนเทนต์ BOOKTOK อย่างไรให้ปัง" กับคุณอาทิตย์ ธรรมชาติ ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567

          📋 ประกาศผลทาง Facebook เพจ "Ramkhamhaeng University Library" (https://www.facebook.com/ramlibrary) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567

❀*̥˚ มาพบกันในงาน RU Book Fair งานแฟร์ของคนคูล 🍃 ༄


#9
RU Book Fair 2024 : Book Café (#RUBookCafe2024)
รายชื่อบูทกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 9-12 ก.ค. 2567
ในงาน RU Book Fair 2024 : Book Café (#RUBookCafe2024) ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พบกิจกรรมสนุก ๆ และร่วมรับรางวัลฟรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น.🌿 คิดถึง Journal มาเจอนี่
          • นำเสนอวารสารและนิตยสาร
          • กิจกรรมเล่นเกม (ภาพติดตา)
          • บอกเล่าความรู้สึกเกี่ยวกับเราภายใต้ชื่อ "เกี่ยวกับเราเล่ามาหน่อย"

🌿 บิงโก นั้นโก้จริงๆ
          • เกมบิงโกหมวด LC ชิงของรางวัล
          • เมนูคาเฟ่หมวด LC

🌿 เหลือใช้ ไม่ไร้ค่า
          • Workshop เข็มกลัดลายไทยจากวัสดุร้านเครื่องเขียน
          • เกมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
          • จัดแสดงสื่อส่งเสริมการศึกษาที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ 85%

🌿 Bangna Board game 101
          • ร่วมสนุกกับบอร์ดเกมทางการศึกษา ที่คัดสรรค์มาแล้ว กับห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

🌿 Banions Bar
          • เกมคำต้องห้าม, โยนห่วง, Word Search,
          • เปิดไพ่ทำนาย (มูเตลู)   


🌿 Circulation Café
          • สมัครสมาชิก (Member MemJai)
          • ยืมหนังสือผ่านเจ้าหน้าที่ และผ่านตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ (ใบเสร็จมีค่า)


🌿 Cozy Camp (โคซี่ แคมป์)
          • ร้อยลูกปัด D.I.Y., สร้อย แหวน พวงกุญแจ กิ๊บติดผม

🌿 IT Cheeful
          • เกมจับผิดภาพ และเกมจับคู่ภาพ

❀*̥˚ มาพบกันในงาน RU Book Fair งานแฟร์ของคนคูล 🍃 ༄

รายละเอียดเพิ่มเติมของร้าน Food Truck ในงาน RU Book Fair 2024 : Book Café (#RUBookCafe2024) ที่ - https://bit.ly/rulibrary-25670709-booth
#10
RU Book Fair 2024 : Book Café (#RUBookCafe2024)
รายชื่อร้าน Food Truck ที่มาร่วมงาน ตั้งแต่วันที่ 8-12 ก.ค. 2567
ในงาน RU Book Fair 2024 : Book Café (#RUBookCafe2024) ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567
          1. หิวก็แวะมา (ข้าวกะเพรา ไข่เจียว)
          2. หมูแข็งแรง (หมูปิ้งไก่ปิ้ง)
          3. ไจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิง
          4. ไอศครีม ไทย-เดนมาร์ค
          5. CHAMM TRUCK (บิงซู)
          6. Frog Coffee
          7. กาแฟพันธุ์ไทย

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567
          1. หิวก็แวะมา (ข้าวกะเพรา ไข่เจียว)
          2. หมูแข็งแรง (หมูปิ้งไก่ปิ้ง)
          3. FUNKY VIBES (หมูสามชั้นทอดน้ำปลา)
          4. หมูโหย (ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ เย็นตาโฟ)
          5. บ้านทาส BURGER
          6. ไอศครีม ไทย-เดนมาร์ค
          7. CHAMM TRUCK (บิงซู)
          8. MVP ICECREAM
          9. กาแฟพันธุ์ไทย
          10. A&Tน้ำอ้อยออร์แกนิค
          11. 168 OZ CAFÉ

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
          1. ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าหมาย
          2. FUNKY VIBES (หมูสามชั้นทอดน้ำปลา)
          3. ฮาวาเคบับ
          4. ไจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิด
          5. บ้านทาส BURGER
          6. TRUCK CAFE ไส้กรอกหมุน
          7. ไอศครีม ไทย-เดนมาร์ค
          8. MVP ICECREAM
          9. กาแฟพันธุ์ไทย
          10. 168 OZ CAFE

วันพฤหัสฯ ที่ 11 กรกฎาคม 2567
          1. หิวก็แวะมา (ข้าวกะเพรา ไข่เจียว)
          2. ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าหมาย
          3. ผัดกะทอด (ผัดไท หอยทอด)
          4. SIDE WAY (ไก่เกาหลี)
          5. ไจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิง
          6. บ้านทาส BURGER
          7. TRUCK CAFE ไส้กรอกหมุน
          8. ไอศครีม ไทย-เดนมาร์ค
          9. MVP ICECREAM
          10. กาแฟพันธุ์ไทย
          11. A&Tน้ำอ้อยออร์แกนิค

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567
          1. ผัดกะทอด (ผัดไท หอยทอด)
          2. หมูโหย (ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ เย็นตาโฟ)
          3. ฮาวาเคบับ
          4. ไจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิด
          5. SIDE WAY (ไก่เกาหลี)
          6. ไอศครีม ไทย-เดนมาร์ค
          7. MVP ICECREAM
          8. CHAMM TRUCK (บิงซู)
          9. กาแฟพันธุ์ไทย
          10. A&Tน้ำอ้อยออร์แกนิค

❀*̥˚ มาพบกันในงาน RU Book Fair งานแฟร์ของคนคูล 🍃 ༄

รายละเอียดเพิ่มเติมของร้าน Food Truck ในงาน RU Book Fair 2024 : Book Café (#RUBookCafe2024) ที่ - https://bit.ly/rulibrary-25670708-foodtruck