ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกที่สนใจ ใช้บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Service) ฟรี

เริ่มโดย webmaster, ธันวาคม 11, 2019, 06:33:38 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้


บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Service) เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการวิจัย และแนะนำฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยต่างๆ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย และมีเว็บไซต์ https://phdservice.lib.ru.ac.th เป็นสื่อกลางในการขยายขอบเขตการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกท่านสามารถเข้าใช้บริการได้ ด้วยการสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้บริการฟรี เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่สนใจเข้าใช้บริการสืบค้นสารสนเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ

บริการค้นคว้าพิเศษสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D Service) มีรายละเอียดบริการ  ดังนี้

1. บริการเว็บไซต์ https://phdservice.lib.ru.ac.th
   ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง จากข้อมูลเชิงลึกตามหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอน
      สมัครสมาชิก เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ได้ฟรี ด้วยการส่งอีเมล์มาที่ phd@lib.ru.ac.th ระบุหัวข้อ “ลงทะเบียน phdservice” และแจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ), รหัสนักศึกษา, คณะที่ศึกษา, เบอร์โทรศัพท์ และ e-Mail address ของนักศึกษา
      จากนั้น ผู้ดูแลระบบจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับลอคอิน (Login) เข้าใช้งานเว็บไซต์ https://phdservice.lib.ru.ac.th ให้ผู้สมัครสมาชิกทาง e-Mail

2. บริการค้นคว้าพิเศษสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
   ขั้นตอนการให้บริการ
      1. นักศึกษาบันทึก/แจ้งหัวข้อที่ต้องการค้นคว้า ชื่อ-สกุล, รหัสนักศึกษา, คณะที่ศึกษา, เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail address ลงในแบบฟอร์มให้บริการสืบค้นสารสนเทศและช่วยการค้นคว้าเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการศึกษา
      2. บรรณารักษ์จะประสานงานช่วยค้นคว้าหาข้อมูล ครั้งละไม่เกิน 10 ชื่อเรื่อง จากทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง กรณีที่ไม่มีทรัพยากรสารสนเทศในสำนักหอสมุดกลาง บรรณารักษ์จะแนะนำแหล่งค้นคว้า หรือติดต่อบริการระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service) โดยมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร และค่าจัดส่งเอกสาร
      3. บรรณารักษ์จัดส่งข้อมูลที่ค้นคว้าได้ให้กับผู้ใช้บริการ

3. บริการสอน อบรม แนะนำ การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
   จัดให้ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ ทั้งแบบรายบุคคลและหมู่คณะ ในวัน-เวลาราชการ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ - https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_phdservice.php

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
ชั้นลอย อาคาร 3 งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8646
e-Mail :