ตอบด่วนค่ะ

เริ่มโดย PARN, กันยายน 12, 2008, 01:29:24 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สวัดดีค่ะ
หนูอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงเพิ่มเติม
1. หนูอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับ  Floor Plan ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ

2. อยากทราบรายละเอียดเกียวกับงบประมาณต่าง ๆ ของหอสมุดด้วค่ะ

3. อยากทราบว่าค่าบำรุงหอสมุดที่นักศึกษาแต่ละคนต้องจ่ายรวมไปในค่าเทอม นักศึกษาจะต้องจ่ายคนละเท่าไหร่คะ

4. อยากทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของทางสำนักหอสมุดค่ะ

5. อยากทราบว่าภายในสำนักหอสมุดมีที่นั่งให้บริการแก่ผู้ใช้ทั้งหมดกี่ที่คะ

6. อยากทราบว่ารศ.ทศพร คล้ายอุดม  ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์  และ ผศ. จุฑารัตน์ วรประทีป จบการศึกษาจากคณะใดและมหาวิทยาลัยใด

7. ทางสำนักหอสมุดกลางใช้ระบบการสืบค้น INNOPAC ใช่ไหมคะ

8. อยากทราบว่าวารสารที่ทางสำนักหอสมุดผลิตมีชื่อว่าอะไรขอบคุณมากค่ะ

#1
1. หนูอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับ  Floor Plan ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
      ตอบ  นักศึกษาสามารถศึกษา ได้ที่ http://www.lib.ru.ac.th/  ในส่วนของ 
      About Library เลือกอาคารและพื้นที่
2. อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณต่าง ๆ ของหอสมุดด้วยค่ะ
      ตอบ   งบประมาณประจำปี 2551
    งบประมาณแผ่นดิน
       แผนงานสนับสนุนวิชาการจำนวนเงิน 44,728,000 บาท
      งบประมาณจากรายได้มหาวิทยาลัยรามคำแหง
        1. แผนงานสนับสนุนวิชาการ จำนวนเงิน 31,515,700 บาท
        2. งบดำเนินงานค่าตอบแทนปี 2551 (เพิ่มเติม) 13,800,000 บาท
        3. งบส่วนกลาง สำนักงานอธิการบดี ตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ เช่น
             งานปรับปรุงอาคารสถานที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อยากทราบว่าค่าบำรุงหอสมุดที่นักศึกษาแต่ละคนต้องจ่ายรวมไปในค่าเทอม นักศึกษาจะต้องจ่ายคนละ เท่าไหร่คะ
       ตอบ  นักศึกษาปริญญาตรีไม่ต้องเสียค่าบำรุงห้องสมุด นักศึกษาปริญญาโท
        เสียค่าบำรุงห้องสมุfเทอมละ 500 บาท
4. อยากทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของทางสำนักหอสมุดค่ะ
    ตอบ สำนักหอสมุดกลาง มร.
              จุดแข็ง
       ทุกหน่วยงานมีการนำผลงานมาวิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุงงานเกือบทุกหน่วยงาน
              จุดอ่อน
      1.  โครงสร้างพื้นฐานในด้านอาคารสถานที่มีการทรดตัว ฝนตก น้ำรั่ว รวมทั้งหนู
           แมลงสาปและอากาศไม่ถ่ายเทในสถานที่ทำงานโดยเฉพาะห้องงานรับบริจาค
            และ แลกเปลี่ยน ฝุ่นละอองที่เกาะอยู่ตามเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ปัญหาเหล่านี้
           จะมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานและบริการด้อยลง
     2.  บุคลากรที่ทยอยเกษียณอายุตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไป ให้สำนักฯ ควรหาวิธีดำเนิน
          การเพื่อเตรียมบุคลากรทดแทน
5. อยากทราบว่าภายในสำนักหอสมุดมีที่นั่งให้บริการแก่ผู้ใช้ทั้งหมดกี่ที่คะ
            ตอบ ที่นั่งภายในสำนักหอสมุดกลางมีประมาณ 2,718 ที่นั่ง
6. อยากทราบว่ารศ.ทศพร คล้ายอุดม  ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์  และ ผศ. จุฑารัตน์ วรประทีป จบการศึกษาจากคณะใดและมหาวิทยาลัยใด
   ตอบ แนะนำให้นักศึกษา ศึกษาข้อมูลได้จาก http://www.sci.ru.ac.th/stat/ หรือ
สอบถามที่ 02-3108663
7. ทางสำนักหอสมุดกลางใช้ระบบการสืบค้น INNOPAC ใช่ไหมคะ
     ตอบ ใช่ ค่ะ
8. อยากทราบว่าวารสารที่ทางสำนักหอสมุดผลิตมีชื่อว่าอะไร
      ตอบ  ชื่อ  ข่าวสารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปัจจุบันได้หยุดออกแล้ว