ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง ใน 1 วัน เสริมสิริมงคล
สถานที่ท่องเที่ยว
เกร็ดเสริม :: เที่ยวสิริมงคล ไหว้พระ ๙ วัด เป็นเรื่องที่นิยมมาตลอดกับการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล กับตัวเอง ทัวร์ “ไหว้พระ 9 วัด” กลายเป็น “มงคล” ยอดฮิตที่คนไทยและต่างชาติกำลังให้ความสนใจ วัดทั้ง 9 ที่ว่ามี วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร, ศาลหลักเมือง, วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว), วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร(วัดแจ้ง), วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร อ่านต่อ >>