บัตรอวยพร
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
  ประวัติและความเป็นมา การส่งบัตรอวยพรของต่างประเทศ เริ่มมีมามากกว่า 200 ปี แล้ว ในหนังสือ The Oxford Companion to the Decorative Arts หน้า 633 – 644 ได้อธิบายถึงเรื่องรูปการ์ดต่าง ๆ ไว้ว่า รูปแบบของบัตรอวยพรที่นิยมใช้กันอยู่ทุกวันนี้ แบบแรกที่สุดจะเป็นบัตรเยี่ยม ( Visiting Card )
วันสารทจีน
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
ตามปฏิทินจีนโบราณ เดือน 7 ถือเป็นเดือนสำคัญที่ลูกหลานจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษโดยพิธีเซ่นไหว้ หญิงที่แต่งงานแล้วต้องกลับมาเซ่นไหว้ที่บ้านเดิม
เครื่องแต่งกาย (Costume)
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
ความหมายของเครื่องแต่งกาย คำว่า “ เครื่องแต่งกาย “ หมายถึงสิ่งที่มนุษย์นำมาใช้เป็นเครื่องห่อหุ้มร่างกาย การแต่งกายของมนุษย์แต่ละเผ่าพันธุ์สามารถค้นคว้าได้จาก หลักฐานทางวรรณคดีและประวัติศาสตร์ เพื่อให้เป็นเครื่องช่วยชี้นำให้รู้และเข้าใจถึงแนวทางการแต่งกาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพของการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคสมัยนั้น ๆ
ผ้าขาวม้า
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
       ผ้าขาวม้า ไม่ใช่คำไทยแท้ แต่เป็นภาษาเปอร์เซีย ที่มีคำเต็มว่า “กามาร์บันด์” (Kamar band) “กามาร์” หมายถึง เอว หรือ ท่อนล่างของร่างกาย “บันด์” แปลว่า พัน รัด หรือ คาด เมื่อนำทั้งสองคำมารวมกัน
ทิ้งกระจาด
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
ทุก ๆ ปี หลังจากสารทจีน (ชิดง่วยบั่ว) แล้ว ประมาณ 12 หรือ 13 วัน ชาวจีนจะพากันไปให้ทานที่วัดกัลยาณ์ จนจัดเป็นงานบุญประจำปีทั่วไปในหมู่ผู้รับทาน (คือพวกที่ไปรับติ้ว) และงานให้ทานทิ้งติ้วนี้ ได้เรียกขานกันมาว่า “ทิ้งกระจาด”
กาแฟ
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
ประวัติของกาแฟ กาแฟเป็นพืชพื้นเมืองของอาบีซีเนีย และอาราเบีย ซึ่งได้ค้นพบเมื่อศตวรรษที่ 5 ที่ประเทศอาราเบียสมัยนั้น ไม่มีผู้ใดให้ความสนใจนัก จนกระทั่งล่วงเลยมาถึงศตวรรษที่ 9 มีคนเลี้ยงแพะชาวอาราเบียคนหนึ่งชื่อ คาลดี (Kaldi) นำแพะออกไปเลี้ยง และแพะได้กินผลไม้และใบกาแฟเข้าแล้วเกิดความคึกคะนองผิดปกติไป