วันอาเซียน 8 สิงหาคม
ประชาคมอาเซียน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน ได้รับการจัดตั้งขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย์ ในกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยมีประเทศสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย
วัฒนธรรมไทยภาคตะวันตก
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
ภาคตะวันตก ประกอบด้วย ๕ จังหวัด คือ กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และราชบุรี ซึ่งในที่นี้ได้นำเสนอเกิ่ยวกับ ประวัติสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ประเพณีวัฒนธรรม และการละเล่นในทุกจังหวัดในภาคตะวันตก อ่านต่อ >>
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
จารีตประเพณีสิบสองรายการ คือ ประเพณีประจำสิบสองเดือน หรือ “ฮีตสิบสองคองสิบสี่” จารีตประเพณีที่ถือสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวอีสาน  ประเพณีอีสานแต่ละจังหวัด วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การแสดงพื้นบ้าน ดนตรีอีสาน และอื่นๆ จัดทำโดย นิสิตฝึกงานจากสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ่านต่อ >>  
วันสำคัญไทยและสากล ภาษาอังกฤษ
วันสำคัญในแต่ละเดือน
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 1 มกราคม – วันขึ้นปีใหม่ 1 January – New Year?s Day มกราคม* – วันเด็กแห่งชาติ(วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม) January* – Children?s Day (The 2nd Saturday of January) 14 มกราคม – วันอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ของชาติ 14 January – National Forest 16 มกราคม – วันครู 16 January – Teacher?s Day 17 มกราคม – วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 January – Phor Khun Ramkhamhaeng the Great?s Day 18 มกราคม – วันกองทัพไทย 18 January – Thai Army?s Day 2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ 2 February – Inventor?s Day กุมภาพันธ์* – วันวันตรุษจีน (วันที่หนึ่งของปฏิทินจีน) February* – Chinese New Year?s Day (The 1st day of …
บทสวดมนต์ไหว้พระ : คาถาสวดในวันมาฆบูชา
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
คาถาสวดในวันมาฆบูชา มาฏะนักขัตตะยุตตายะ ปุณณายะปุณณะมายัง โย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา โคตะโมหะโย สุทธานันตะทะยาญาโณ สัตถา โลเก อะนุตตโร วิหะรันโต ราชะคะเห มาฆะทานัง ศีริพภะเย วิหาเร เวฬุวะนัมหิ กะลันทะกะนิวาปิเย สังฆัสสะ สันนิปาตัมหิ อุตตะเม จะตุรังคิเก อัฑฒะเตระสะสะหัสเสหิ ภิกขูหิ ปริวาริโต ตีหิ คาถาหิ สังขิปปัง สัพพัง พุทธานะสาสะนัง สะโมสาเรหิ โอวาทัง ปาฏิโมกขัง อนุตตะรัง สะเมวัมภูตะสัมพุทธัง สักขีณาสะวะสาวะกัง จิระการะมะตี ตัมปิ ปสาเทนะ อนุตตะรัง อยัมปิ ปะริสา สัพพา ปสันนา ธัมมะคามินี สัมปัตตาตาทิสักการัง สุนักขัตตัง สุมังคะลัง ทีปะฑูปาทิสักกาเร อะภิสัชชิ ยะถาผะลัง เตหิ ปูเชตะเวหัตถะ ตุฏฐา อิธะ สะมาคะตา อภิวันทะติ ปุเชติ ภะคะวันตัง สะสาวะกัง กาเลนะ สัมมุขีภูตัง อตีตารัมมะนัตตะนา โอสาเรนตัง ปาฏิโมกขัง วิสุทธักขะมุโปสะเถ อิโตชะเน สุปุญเญนะ โสตถี โหนตุ สะทาปิ โน สาสะนัง สัตถุ อัมหากัง จีรัง ติฏฐตุ ตาทิโน….ติ   บทขัดโอวาทปาฏิโมกข์ สัตตันนัง ภะคะวันตานัง สัมพุทธานัง มะเหสินัง โอวาทะปาฏิโมกขัสสะ อุทเทสัตเตนะ ทัสสิตา มะหาปะทานะสุตตันเต ติสโส …
เทศกาล และงานประเพณี จังหวัดสมุทรปราการ
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
องค์พระสมุทรเจดีย์ เทศกาล และงานประเพณี จังหวัดสมุทรปราการ งานนมัสการพระเจดีย์กลางน้ำหรือพระสมุทรเจดีย์ ถือเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ที่ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัด โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาคั่นกลาง…
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
สถานที่ท่องเที่ยว
ตั้งอยู่ในจังหวัดสตูล แต่เดิมเกาะแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานกักกันนักโทษ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2517? ได้ประกาศจัดตั้งเป็น? “อุทยานแห่งชาติตะรุเตา” เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 8 และเป็นอุทยานทางทะเลแห่งแรก และใหญ่ที่สุดของประเทศไทย องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานแห่งนี้เป็น “มรดกแห่งอาเซียน” (ASEAN Heritage Parks and Reserves) อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกา ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ห่างจากตัวจังหวัด 40 กิโลเมตร และห่างจากเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียประมาณ? 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด? 1,490? ตารางกิโลเมตร มีเกาะที่สำคัญ 2 เกาะคือ เกาะตะรุเตา กับหมู่เกาะอาดัง-ราวี สถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นๆ ดังนี้
นกยูงบนผืนผ้าไหม
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
“นกยูงบนผืนผ้าไหม” ที่มา http://www.moac.go.th/builder/mu/images/page4.pdf? นกยูงเป็นนกตระกูลไก่ฟ้าขนาดใหญ่ จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่ง มีอยู่ 2 สกุลคือ สกุลของนกยูงทางทวีปเอเชีย (PAVO) และสกกุลของนกยูงทางทวีปอาฟริกา (Afropavo)
ของดีประจำจังหวัดสมุทรปราการ
ของดีประจำจังหวัด
จังหวัดสมุทรปราการ (Samut Prakan Province) ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม งามล้ำโพทะเล ที่มา: http://www.paknam.com/thai/samut-prakan-song.html สมุทรปราการหรือเมืองปากน้ำ และมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองพระประแดง มีพื้นที่ประมาณ 1,004 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 29 กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากอ่าวไทย ดังนั้นจึงเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่สำคัญมาทุกยุคทุกสมัย ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มไม่มีภูเขา มีลำคลองหลายสาย ในฤดูแล้งน้ำจะเค็มจัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาและสวน
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เนื่องใน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (๑๗ มกราคม)
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เว็บไซต์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เนื่องใน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (๑๗ มกราคม) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติ และหัวเรื่องต่าง ๆ โดยเทียบเคียงกับเนื้อหาในศิลาจารึกหลักที่ ๑ เป็นสำคัญ ด้านท้าย มีบรรณานุกรม ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อได้อีก อ่านต่อ >>