ชีวิตและงาน พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
บุคคลสำคัญของไทย
พระพรหมมังคลาจารย์ ฉายา ปญฺญานนฺโท อายุ ๙๔ ป.ธ. ๔ ขณะมรณภาพดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ สถานะเดิม ชื่อ ปั่น นามสกุล เสน่ห์เจริญ เกิด วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน ตรงกับวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๔ ที่ ตำบลคูหาสวรรค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง บิดา-มารดา นายวัน-นางคล้าย เสน่ห์เจริญ อ่านต่อ >>
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง ใน 1 วัน เสริมสิริมงคล
สถานที่ท่องเที่ยว
เกร็ดเสริม :: เที่ยวสิริมงคล ไหว้พระ ๙ วัด เป็นเรื่องที่นิยมมาตลอดกับการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล กับตัวเอง ทัวร์ “ไหว้พระ 9 วัด” กลายเป็น “มงคล” ยอดฮิตที่คนไทยและต่างชาติกำลังให้ความสนใจ วัดทั้ง 9 ที่ว่ามี วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร, ศาลหลักเมือง, วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว), วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร(วัดแจ้ง), วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร อ่านต่อ >>
สะพานในกรุงเทพมหานคร
ของดีประจำจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่งมีแม่น้ำลำคลอง อยู่มากโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ไหลผ่านหลายจังหวัด ใช้ในการอุปโภคบริโภค เดินทางสัญจรคมนาคมขนส่ง แลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าทางน้ำโดยอาศัยเรือเป็นพาหนะ ซึ่งมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อประเทศมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อ่านต่อ >>
พลังงาน Hybrid
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
คำว่า Hybrid ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ระบบการทำงานของเครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สองระบบ ทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานระหว่าง เครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์กับพลังงานทดแทนในรูปแบบอื่น เช่น แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล หรือแม้แต่ ก๊าซแอลพีจี เอ็นจีวี ต่างๆ ฉะนั้นถ้าแปลกันตรงๆแล้วก็จะหมายถึงเครื่องจักรลูกผสม ?ที่มีแหล่งจ่ายพลังงานตั้งแต่สองแหล่งขึ้นไป
แมวไทย
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
แมวไทย หรือ วิฬาร เป็นแมวที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแมวพันธุ์ขนสั้นที่สวยสง่าที่สุดในโลก มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทย สายพันธุ์แมวไทยนั้น ตามบันทึกในสมุดข่อยโบราณของวัดอนงคารามซึ่งเชื่อกันว่าตกทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีการบันทึกเรื่องแมวไทยไว้อย่างละเอียดรวมไปถึงตำราดูลักษณะแมวมงคลซึ่งจัดทำขึ้นในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ได้กล่าวถึงแมวไทยไว้ว่ามีทั้งหมด? 23 สายพันธุ์ แบ่งออกเป็นแมวให้คุณ 17 ชนิด คือ วิเชียรมาศ ศุภลักษณ์ หรือ ทองแดง? มาเลศ หรือ แมวโคราช หรือ สีสวาด? โกนจา? นิลรัตน์ หรือ? ดำปลอด? วิลาศ? เก้าแต้ม? รัตนกำพล? นิลจักร มุลิลา?? กรอบแว่น หรือ? อานม้า?? ปัดเสวตร หรือ ปัดตลอด? กระจอก??สิงหเสพย์ หรือ โสงหเสพย์?? การเวก? จตุบท?? แซมเสวตร ส่วน ขาวมณี หรือ ขาวปลอด นั้นไม่ปรากฏในตำราแมวไทยแต่ก็จัดว่าเป็นแมวไทยด้วยเหมือนกัน แมวให้โทษ 6 ชนิด คือ ทุพลเพศ พรรณพยัคฆ์ หรือ ลายเสือ? ปีศาจ หิณโทษ กอบเพลิง เหน็บเสนียด แมวไทยที่ยังเหลือให้พบเห็นในปัจจุบันนี้มี 6 ชนิด คือ วิเชียรมาศ วิเชียรมาศ ตรงกับความหมายว่า? เพชรแห่งดวงจันทร์? หรือ? Moon Dimond แมววิเชียรมาศเป็นแมวไทยชนิดแรกที่ฝรั่งรู้จัก และตั้งชื่อว่า SIAMESE CAT หรือ SEAL POINT (แมวแต้มสีครั่ง) ลักษณะประจำสายพันธุ์ ขนสั้นสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อน มีแต้มสีน้ำตาลไหม้ที่บริเวณใบหน้า หูทั้งสองข้าง เท้าทั้งสี่ หางและที่อวัยวะเพศ? รวม 9 แห่ง?หัวไม่กลมหรือแหลมเกินไป …
กาแฟ
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
ประวัติของกาแฟ กาแฟเป็นพืชพื้นเมืองของอาบีซีเนีย และอาราเบีย ซึ่งได้ค้นพบเมื่อศตวรรษที่ 5 ที่ประเทศอาราเบียสมัยนั้น ไม่มีผู้ใดให้ความสนใจนัก จนกระทั่งล่วงเลยมาถึงศตวรรษที่ 9 มีคนเลี้ยงแพะชาวอาราเบียคนหนึ่งชื่อ คาลดี (Kaldi) นำแพะออกไปเลี้ยง และแพะได้กินผลไม้และใบกาแฟเข้าแล้วเกิดความคึกคะนองผิดปกติไป จึงได้นำเรื่องไปเล่าให้พระมอสเล็มองค์หนึ่งฟัง พระมอสเล็มองค์นั้นจึงได้เก็บผลกาแฟมากะเทาะเปลือกเอาเมล็ดกาแฟไปคั่วแล้วต้มในน้ำร้อนดื่ม เห็นว่ามีความกระปรี้กระเปร่า จึงได้เล่าให้ผู้อื่นฟังต่อไป
ของดีประจำจังหวัดมุกดาหาร
ของดีประจำจังหวัด
จังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งกั้นพรมแดน ตั้งอยู่เส้นรุ้งที่ 16-17 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 104-105 องศาตะวันออกอ่านต่อ >>
ของดีประจำจังหวัดนครปฐม
ของดีประจำจังหวัด
ประวัติและความเป็นมาขององค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม อยู่ไกลจากกรุงเทพฯ ด้วยระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร พระปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์องค์ใหญ่ ตั้งอยู่ในตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นับว่าเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในไทย สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงส่งสมณทูตมาเผยแผ่พระศาสนานักปราชญ์ อ่านต่อ >>
ของดีประจำจังหวัดหนองคาย
ของดีประจำจังหวัด
หนองคายเมืองน่าอยู่ อันดับ 7 ของโลก เมืองน่าอยู่อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเมืองตำนานพญานาค หลวงพ่อพระใส และศาลาแก้วกู่ อ่านต่อ >>