ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

จารีตประเพณีสิบสองรายการ คือ ประเพณีประจำสิบสองเดือน หรือ “ฮีตสิบสองคองสิบสี่” จารีตประเพณีที่ถือสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวอีสาน  ประเพณีอีสานแต่ละจังหวัด วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การแสดงพื้นบ้าน ดนตรีอีสาน และอื่นๆ

จัดทำโดย นิสิตฝึกงานจากสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ่านต่อ >>