หน้าแรก
วัดชนะสงครามฯ
วัดสุทัศน์ฯ
ศาลหลักเมือง
วัดพระแก้วฯ
วัดระฆังฯ
วัดอรุณฯ
วัดกัลยาณมิตรฯ
วัดโพธิ์ฯ
วัดราชบพิธฯ
เส้นทางการเดินทาง
ประมวลภาพ
ผู้จัดทำ
หน้าแรกห้องสมุด
ลิงค์น่าสนใจ
การ์ตูนพุทธประวัติ
กระทรวงวัฒนธรรม
สนง.พระพุทธศาสนา
หลวงตามหาบัว
พุทธทาสศึกษา
ธรรมจักร
ตามรอยพระพุทธองค์
แจ้งภัยศาสนา
วัดป่าหลวงตาบัว
สวนโมกข์
พระไตรปิฎก

เกร็ดเสริม :: เที่ยวสิริมงคล ไหว้พระ ๙ วัด

          เป็นเรื่องที่นิยมมาตลอดกับการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเอง ทัวร์ "ไหว้พระ ๙ วัด" กลายเป็น"มงคล"ยอดฮิตที่คนไทยและต่างชาติกำลังให้ความสนใจ วัดทั้ง ๙ ที่ว่ามี วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร, ศาลหลักเมือง, วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว), วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร(วัดแจ้ง), วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์)

         บางคนเคร่งครัดจัดถึงขนาดที่จะต้องไปสักการะให้ครบทั้ง ๙ แห่งในวันเดียว ความฮิตดังว่าทำให้ถูกหยิบ "ทัวร์มงคล" นี้ใส่ในโปรเจคดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อให้หันมาสนใจท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์กันมากขึ้น ทางเราได้เหน็บเกร็ดความรู้ ความเชื่อและวิธีการสักการะแต่ละแห่งเพื่อเสริมความมงคลกันอย่างสูงสุด

           วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ต้องไปสักการะ "พระประธาน" ในพระอุโบสถ และ "สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท"  ด้วย ธูป ๕ ดอก เทียน ๑ เล่ม ดอกบัว ๑ ดอก มีความเชื่อว่า "จะมีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง"

           วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อ " วิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่คนทั่วไป" ต้องไปสักการะ "พระศรีศากยมุนี"  ด้วยธูป ๓ ดอก เทียน ๒ เล่ม ดอกบัวหรือพวงมาลัย

           ศาลหลักเมือง ไปสักการะ "เทพารักษ์ทั้ง ๕ " คือ พระเสื้อเมือง, พระทรงเมือง, พระกาฬไชยศรี , เจ้าพ่อเจตคุปต์ , เจ้าพ่อหอกลอง เพื่อ "ตัดเคราะห์ ต่อชะตา เสริมวาสนาบารมี" ไหว้ เสาหลักเมืององค์จำลอง ด้วยธูป ๓ ดอก เทียน ๑ เล่ม ผ้าแพร ๓ สี ดอกบัว และไหว้องค์จริงด้วยพวงมาลัย

           วัดพระศรีรัตนศาสดารามไปที่นี่ต้องไปไหว้  " พระแก้วมรกต"  ด้วยธูป เทียน ดอกบัวคู่ เพื่อ "แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมา"

           วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ต้องไปสักการะ "สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โตพรหมรังสี) ด้วยธูป) ๓ ดอก เทียนคู่ ทองคำเปลว ๓ แผ่น หมากพลู และภาวนาด้วยคาถาชินบัญชร เพื่อ "ความนิยมชมชื่น มีชื่อเสียงโด่งดัง"

            วัดอรุณวรารามราชวรมหาวิหาร ต้องไปสักการะ "พระประธาน" ด้วยธูป ๓ ดอก เทียนคู่ และต้องไปเดินทักษิณาวัตรรอบ "พระปรางค์" อีก ๓ รอบ เพื่อ " ชีวิตรุ่งโรจน์"

            วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ไหว้ " พระประธานหรือหลวงพ่อซำปอกง" ด้วยธูป ๓ ดอก เทียนแดงคู่ เพื่อ "ความสวัสดีมีชัย เดินทางปลอดภัย"

           วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ต้องไปไหว้ "พระพุทธไสยาสน์" เพื่อ "ความสงบสุขร่มเย็น" ด้วยธูป ๙ ดอก เทียนแดงคู่ ทองคำเปลว ๑๑ แผ่น

            วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไหว้พระวัดราชบพิธเขตเสมาใหญ่มากล้อมรอบ ขอพรให้มีสิ่งเกื้อหนุน มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุน

      การได้ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนั้นไม่จำเป็นต้องไปในวันพิเศษทางศาสนาเท่านั้น สามารถไปนมัสการได้ทุกเมื่อ ซึ่งการไปนมัสการนี้ไม่เพียงจะก่อให้เกิดความสบายใจเท่านั้น หากยังเป็นกุศโลบายที่สร้างความเชื่อมั่นในการพาชีวิตก้าวเดินต่อไปในอนาคต น่าจะเป็นเวลาทองที่ได้ซึมซับความสงบสุข ความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษไทยได้อีกด้วย

ออกเดินทางยังไงไปดูกัน