๏ปฟ
Home

สนเทศน่ารู้  : นามเฉลิมพระเกียรติ


กล้วยไม้สกุลใหม่ของโลก ( Sirindhornia )

          สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ค้นพบกล้วยไม้สกุลใหม่ของโลก 3 สายพันธุ์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญกล้วยไม้ของโลกหลายท่าน และทำการตรวจสอบเทียบตัวอย่างกับกล้วยไม้ทั่วโลกกว่า 250,000 สายพันธุ์จากหอพรรณไม้โลก ซึ่งใช้เวลาการตรวจสอบกว่า 3 ปี จึงพบว่าเป็นสกุลใหม่และสายพันธุ์ใหม่อย่างแท้จริง สามารถจำแนกสายพันธุ์ได้ดังนี้ 
  • ชนิดที่ 1 ชื่อ sirindhornia pulchella H.A. Pedersen & Indhamusika พบที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตามซอกหินปูนที่ระดับความสูง 1,800 เมตร
  • ชนิดที่ 2 ชื่อ sirindhornia mirabilis H.A. Pedersen & P.Suksathan พบที่ดอยหัวหมุด จังหวัดตาก ที่ระดับความสูง 1,000 เมตร
  • ชนิดที่ 3 ชื่อ sirindhornia monophylla H.A. Pedersen & P.Suksathan พบที่ดอยหัวหมุด จังหวัดตาก ที่ระดับความสูง 1,000 เมตร 
              ทั้ง 3 ชนิด มีความแตกต่างกับกล้วยไม้ชนิดอื่นๆ มากและทั้งหมดเป็นกล้วยไม้ที่หายาก

      

          ทั้งนี้ในวโรกาสศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ที่ครบรอบ 48 พรรษา จึงได้พระราชานุญาตให้ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sirindhornia ให้เป็นเกียรติประวัติต่องานด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป.

อ้างอิง
เดลินิวส์ ฉบับที่ 19,529 ( 2 เม.ย. 2546 ) หน้า 1,19 

รวบรวมข้อมูลโดย : ฝ่ายวารสารและเอกสาร

  สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 

************************************


ปรับปรุงล่าสุด : 25 ธันวาคม 2549 19:52:31 น.