สนเทศน่ารู้ : วันรัฐวิสาหกิจไทย 20 กันยายน

          คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปีเป็น "วันรัฐวิสาหกิจไทย" จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔ กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ ๕ คือ วันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปีเป็นวันรัฐวิสาหกิจไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจของพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่างรัฐกับองค์กร ในวันรัฐวิสาหกิจไทยครั้งแรกนี้ ได้รับเกียรติ จาก พณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะ ณ อนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า ในส่วนภูมิภาคโดยทั่วไปยังดูไม่ค่อยคึกคักเนื่องจากเป็นครั้งแรก และยังทราบไม่ทั่วถึงก็เป็นได้ ที่การไฟฟ้านครหลวง ๓ ได้ขึ้นป้ายผ้าไว้ที่ตึกอาคาร การไฟฟ้านครหลวง ๓ มีข้อความว่า "๒๐ กันยายน วันรัฐวิสาหกิจไทย รวมใจประชาปกป้องรักษาพัฒนารัฐวิสาหกิจไทย"


การไฟฟ้านครหลวง

            ในวันดังกล่าวมีหลายจังหวัดที่พนักงานรัฐวิสาหกิจได้จัดพิธีถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง เป็นการถวายสักการะแด่พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ รวมทั้งจังหวัดอุทัยธานีก็ได้จัดพิธีเช่นกัน โดยร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั่วประเทศต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ดีใจ และภาคภูมิใจ ที่ได้มีวันรัฐวิสาหกิจรู้สึกมีเกียรติ และศักดิ์ศรีของความเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่การทำพิธีในวันรัฐวิสาหกิจนั้นยังไม่ค่อยรู้ว่าจะต้องดำเนินการในการจัดพิธีอย่างไร ซึ่งในปีหน้าจะนัดหมายหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งทุกองค์กร มาประกอบพิธีร่วมกันโดยพร้อมเพรียงต่อไป

อ้างอิง 

http://www.pea.co.th/
http://203.113.86.230/  

เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง  http://www.oic.go.th/ginfo/iframe.asp?org=0400000 

ข้อมูลโดย : กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

                    สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 
 


  
ปรับปรุงล่าสุด : 26 ธันวาคม 2549 14:43:09 น.