Home

สนเทศน่ารู้ : การละหมาดในศาสนาอิสลาม

การอาบน้ำละหมาดวิธีละหมาดฟัรดูประจำวันดุอาและซิเกรหลังละหมาดการละหมาดสุนัตการละหมาดในกรณีต่างๆ
 

  >> ละหมาดอิซติคอเราะฮ >> ละหมาดตัซเบียะห์ >> ละหมาดตะฮัจญุด >> การนั่งเอียะติกาฟ

ละหมาดสุนัต

ละหมาดสุนัต คือละหมาดที่ศาสนาไม่บังคับ ใครจะละหมาดหรือไม่ละหมาดก็ได้ตามใจสมัครแต่การละหมาดสุนัตก็มีความสำคัญมาก เพราะเป็นการทดแทนความบกพร่องของละหมาดฟัรดู และเพิ่มผลบุญของการละหมาดฟัรดูให้ดียิ่งขึ้น

ท่านนาบีมุฮัมมัด ซลฺ ได้กล่าวไว้มีความว่า

“ สิ่งแรกของบรรดาการงานของมนุษย์ที่จะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะฮ์ คือการทำละหมาด โดยพระผู้เป็นเจ้าของเราจะมีโองการยังมะลาอีกะฮ์ว่า จงไต่สวนการละหมาดของบ่าวของข้าซิว่าถูกต้องก็จงบันทึกให้เขาว่าสมบูรณ์ หากละหมาดของเขามีข้อบกพร่อง ก็จงพิจารณาซิว่า เขาละหมาดสุนัตไว้หรือเปล่า หากเขาละหมาดสุนัตไว้ ก็จงบันทึกว่าละหมาดฟัรดูของเขาสมบูรณ์ถูกต้องเพราะผลของการละหมาดสุนัตของเขาและให้ถือว่าการงานอื่นๆ ของเขา ก็สมบูรณ์ถูกต้องด้วย

ละหมาดอิซติคอเราะฮ

ละหมาดอิซติคอเราะฮ์ คือการละหมาดเพื่อขอต่อพระผู้เป็นเจ้าให้เลือกสิ่งที่ดีให้เรา ทั้งนี้ท่านน่าบี ซ.ล.ได้ทรงกล่าวว่า “ อัลเลาะห์จะไม่ทรงให้ความชั่วกับผู้ที่ขอความดีจากพระองค์เลย

ท่านอีมามฆ่อซาลีได้กล่าวไว้ในหนังสือเอียะฮ์ยาอุลูมิดดีน ว่า “ ผู้ใดตั้งใจที่จะประกอบการงานใด แต่ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำสิ่งนั้นหรือละสิ่งนั้นดี แท้จริงเมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านนบี ซ.ล.ได้ใช้ให้ผู้นั้นทำละหมาด 2 ร่อกะอัต” คือละหมาดอิซติคอเราะฮ์

วิธีละหมาดอิซติคอเราะห์มี 2 ร่อกะอัตปฏิบัติเหมือนกับการละหมาดธรรมดา อ่านนำว่า

อ่านว่า " อู้ซ้อลลี ซุนน่าตั้ลอิซตี้คอเราะห์ร๊อกอ้าตัยนี่ลิ้ลลาฮี่ตะอาลา "

เนียตว่า ข้าพเจ้าละหมาดสุนัต อิซติคอเราะฮ์ 2 ร่อกะอัต เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลา

ร่อกะอัตที่ 1 หลังจากอ่านฟาติฮะห์แล้ว ให้อ่าน กุ้ลยาอัยยู่ฮัลกาฟีรูน

ร่อกะอัตที่ 2 หลังจากอ่านฟาติฮะห์แล้ว ให้อ่าน กุ้ลฮูวั้ลลอฮู่อะฮัด

หลังจากให้สลามแล้ว ให้อ่านดุอานี้

ละหมาดตัซเบียะห์

ละหมาดตัซเบียะห์เป็นละหมาดสุนัตชนิดหนึ่งที่มีภาคผลบุญยอดเยี่ยม มีฮะดิซจากท่านน่าบี ซล. ได้กล่าวกับลุงของท่านคืออับบาส อิบนิอับดุลมุตตอลิบว่า

“ ฉันจะให้ท่านด้วยสิ่งหนึ่งซึ่งเมื่อท่านได้ปฏิบัติแล้วอัลเลาะห์ ซ.บ. จะให้อภัยแก่ท่านในบาปกรรมของท่านทั้งบาปเก่าและใหม่ ทั้งบาปที่ทำซ่อนเร้นและเปิดเผย ทั้งบาปเล็กและใหญ่ สิ่งนั้นคือท่านจงทำละหมาดตัซเบียะห์ หากท่านสามารถปฏิบัติได้ทุกวันก็จงกระทำเถิด หากไม่สามารถก็จงกระทำทุกศุกร์ (คือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) หากยังไม่สามารถก็จงกระทำเดือนละครั้ง หากยังไม่สามารถก็จงกระทำปีละครั้ง หากยังไม่สามารถ ก็ให้ทำสัก 1 ครั้ง ในชั่วชีวิตที่อยู่”

ละหมาดตัซเบียะห์มี 4 ร่อกะอัต ถ้าละหมาดกลางวันให้ละหมาด 4 ร่อกะอัตติดต่อกันแล้วให้สลาม ถ้าละหมาดกลางคืน ให้ละหมาด 2 ร่อกะอัตแล้วให้สลามแล้วจึงละหมาดอีก 2 ร่อกะอัตและให้สลามอีกครั้งหนี่ง

เนื่องจากเป็นการละหมาดที่ต้องมีคำอ่านมากกว่าปกติจำเป็นต้องใช้สมาธิมาก ดังนั้นจึงควรละหมาดกลางคืนเวลาที่สงบเงียบ โดยละหมาด 2 ร่อกะอัต ต่อหนึ่งสลาม ทำ 2 ครั้ง รวม 4 ร่อกะอัต

วิธีละหมาดตัซเบียะห์ ปฏิบัติดังนี้

1. อ่านนำว่า

อ่านว่า " อู้ซ้อลลี ซุนน่าตั๊ดตัซเบียะห์ ร๊อกอาตัยนี่ ลิ้ลลาฮีต้าอาลา "

เนียตว่า ข้าพเจ้าละหมาดสุนัตตัซเบียะห์ 2 ร่อกะอัต เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลา
2. เนียต ตักบีร์ และอ่านฟาติฮะห์เหมือนละหมาดธรรมดา
3. หลังจากอ่านฟาติฮะห์แล้ว ใน 2 ร่อกะอัตแรก ร่อกะอัตที่ 1 ให้อ่านซูเราะห์ อัตตะกาซุร ร่อกะอัตที่ 2 ให้อ่านซูเราะห์ อัลอัสริ
4. ใน 2 ร่อกะอัตหลัง ร่อกะอัตที่ 1 ให้อ่าน กุ้ลยาอัยยู่ฮั้ลกาฟีรูน ร่อกะอัตที่ 2 ให้อ่าน กุ้ลฮู่วัลลอฮู่อะฮัด
5. ในสองร่อกะอัตแรก เมื่ออ่านฟาติฮะห์ และซูเราะห์ในร่อกะอัตที่หนึ่งแล้ว ให้อ่านตัซเบียะห์นี้ 15 ครั้ง คือ

ซุบฮานั้ลลอฮี่ วั้ลฮัมดู้ลิ้ลลาฮี่ ว่าลาอี้ลาฮ่า อิ้ลลั้ลลอฮู่ วั้ลลอฮู่อั๊กบัร ว่าลาเฮาล่า ว่าลากู้ว่าต้าอิ้ลลาบิ้ลลาฮิ้ลอาลียิ้ลอาซีม

  1. หลังจากนั้นจึงก้มรู่กัวะอ์ อ่านเหมือนที่อ่านละหมาดประจำคือ ซุบฮาน่าร๊อบบี้ยั้ลอ้าซีม ว่าบี้ฮัมดิ้ฮี 3 ครั้ง แล้วจึงอ่านตัซเบียะห์ตามข้อ 5 อีก 10 ครั้ง
  2. แล้วเงยขึ้นยืนอ่าน ซ่ามีอัลลอ...เหมือนที่เคยอ่าน แล้วจึงอ่านตัซเบียะห์นีอีก 10 ครั้ง
  3. แล้วจึงก้มสุญูด อ่านตัซเบียะห์เหมือนเคย 3 ครั้ง แล้วจึงอ่านตัซเบียะห์อีก 10 ครั้ง
  4. แล้วจึงนั่งระหว่าง 2 สุญู อ่านเช่นเคย แล้วจึงอ่านตัซเบียะห์อีก 10 ครั้ง
  5. แล้วจึงสุญูดครั้ง 2 อ่านเหมือนเดิม 3 ครั้ง แล้วจึงอ่านตัซเบียะห์อีก 10 ครั้ง
  6. หลังจากสุญูดครั้งที่ 2 แล้วจึงนั่งอีกอ่านตัซเบียะห์นี้อีก 10 ครั้งแล้วจึงยืนขึ้นเพื่อทำร่อกะอัตที่ 2 ต่อไป

ดังนั้นในร่อกะอัตที่ 1 นี้ จึงอ่านตัซเบียะห์นี้รวมทั้งหมด 75 ครั้ง

12. ในร่อกะอัตที่ 2 ก็ปฏิบัติเหมือนร่อกะอัตที่ 1 โดยเมื่อสุญูดครั้งที่ 2 แล้วจึงนั่งตะฮียัด ก่อนอ่านตะฮียัด ให้อ่านตัซเบียะห์ นี้ 10 ครั้ง แล้วจึงอ่านตะฮียัด เหมือนการละหมาดประจำ หลังจากนั้นจึงให้สลาม

รวมการอ่านตัซเบียะห์ทั้ง 2 ร่อกะอัตเป็นจำนวนทั้งสิ้น 150 ครั้ง

ต่อจากนั้นจึงลุกขึ้นยืนละหมาดตัซเบียะห์อีก 2 ร่อกะอัต โดยปฏิบัติเหมือนกับ 2 ร่อกะอัตแรก จนครบ 4 ร่อกะอัต รวมอ่านตัซเบียะห์ 300 ครั้ง

สำหรับผู้ที่อ่านตัซเบียะห์ไม่ครบถ้วนเพราะความหลงลืมให้เขาอ่านเพิ่มเติมส่วนที่ขาดไปในระหว่างละหมาด จะอ่านตอนไหนก็ได้ จนครบ 300 ครั้งก่อนให้สลาม

เมื่อละหมาดครบ 4 ร่อกะอัตแล้ว ควรอ่านดุอาด้วยก็จะดียิ่งขึ้น

หรือจะอ่านดุอาเหล่านี้ก็จะเป็นการสมควรยิ่งคืออ่าน

อ่านว่า " ยาอัลเลาะห์ ยาเราะห์มาน ยาร่อฮีม ยาฮัยยู่ ยาก็อยยูม ยาซั้ลย่าลาลี่ วั๊ลอิ๊กรอม "

อ่านอีก 5 ครั้ง คือ

อ่านว่า " ยาอะฮ์ลัตตั๊กวา ว่าอะฮ์ลั้ลเม้าฆ์ฟีร่อตี้ ยาซากี้ รอซฺซากี้รีน ตุ๊บอ้าลัยย่า เตาบาตันน่าซูฮา ว่าชิดนี บี้ฟัดลี่ เราะห์ม่าตี้ก้านูร็อน ว่าซฺฮูร็อน ว่าวู้ฎฮัน ยาอัรฺฮ่ามัรฺ "

ละหมาดตะฮัจญุด

ละหมาดตะฮัจญุดเป็นละหมาดสุนัตชนิดหนึ่ง ที่สำคัญยิ่งซึ่งท่านนบี ซล. ได้ละหมาดเป็นประจำแทบทุกค่ำคืน

กำหนดเวลาละหมาดตะฮัจญุดนั้นเริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืนจนถึงแสงอรุณขึ้นแต่เวลาที่ดีเยี่ยมคือเวลาประมาณ 2.00 ถึง 3.00 น.

ละหมาดตะฮัจญุดมี 2 ร่อกะอัต วิธีละหมาดก็เหมือนกับการละหมาดประจำวันควรอ่านนำว่า

อ่านว่า " อู้ซ้อลลี ซุนน่าตั๊ดต้าฮัจญู่ดี้ ร๊อกอ้าไตนี่ ลิ้ลลาฮี่ตะอาลา "

เนียตว่า ข้าพเจ้าละหมาดสุนัตตะฮัจญุด 2 ร่อกะอัต เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลา

การนั่งเอียะติกาฟ

การนั่งเอียะติกาฟ คือการนั่งพักสงบในมัสยิด โดยการสำรวมทั้งกายและจิตใจ ท่านนบี ซ.ล.ได้ทรงกล่าวไว้มีความว่า “ ผู้ใดทำการเอียะติกาฟด้วยความศรัทธา และเพื่อขอผลความดีอัลเลาะห์จะทรงโปรดอภัยให้กับเขาในบาปกรรม ที่เขาได้เคยกระทำ

วิธีเอียะติกาฟนั้นจะต้องมีเนียต คือ มีการมุ่งสำรวมจิตว่า จะนั่งเอียะติกาฟในมัสยิด

ก่อนเนียตนั้น จะอ่านนำก่อนก็ได้คือ

อ่านว่า " น่าวัยตู้อันอ๊ะอ์ต้ากี้ฟ่า ฟีย์ฮาซั้ลมัสยี่ดี้ ซุนน่าตันลิ้ลลาฮี่ตะอาลา "

เนียตว่า ข้าพเจ้าตั้งใจเอียะติกาฟในมัสยิดนี้ ซึ่งเป็นสุนัต เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลา

บรรณานุกรม

การีม อับดุลเลาะฮ์. คู่มือมุสลิมเบื้องต้น : เป็นหนังสือเกี่ยวกับ เรื่องศาสนาและวิธีปฏิบัติ (ตามแนวทางซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์). วงศ์เสงี่ยม : กรุงเทพฯ. 2522.

การนมาซ. [ม.ป.ป.]. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2548, จาก http://www.siamic.com/ibadat/namaz.htm

การนมาซ. [ม.ป.ป.]. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2548, จาก http://www.al-shia.com/html/thi/ahkam/namaz.htm

ภาพประกอบ

สแกนจากหนังสือคู่มือมุสลิมเบื้องต้น เรื่องศาสนาและวิธีปฏิบัติ ( ตามแนวทางซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ ). วงศ์เสงี่ยม กรุงเทพฯ. 2522.

การนมาซ. [ม.ป.ป.]. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2548, จาก http://www.siamic.com/

รวบรวมข้อมูลโดย : นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ปรับปรุงล่าสุด : 25 ธันวาคม 2549 18:43:27
ด้วยพระนามของอัลลอฮ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ