สนเทศน่ารู้ :: จังหวัดหนองคาย

อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส ประชาใฝ่ธรรม เกษตรอุตสาหกรรมรุ่งเรือง เฟื่องฟูไม้ผล ต้นยางพารามากหลาย หาดทรายขาวจอมมณี น้ำใจไทยด ี สามัคคีสองฝั่งโขง จรรโลงมิตรภาพไทย - ลาว
          หนองคายอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยห่างจากเมืองหลวงของ สปป.ลาว คือ กรุงเวียงจันทน์ เพียง 30 กิโลเมตร ทิศใต้ติดต่อกับอุดรธานี และสกลนคร ทิศตะวันออกติดต่อนครพนม ทิศตะวันตก
ติดต่อจังหวัดเลย ห่างจากกรุงเทพฯ 616 กิโลเมตร พื้นที่ 7,332.3 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 17 อำเภอ อำเภอเมืองหนองคาย, อำเภอท่าบ่อ, อำเภอบึงกาฬ, อำเภอพรเจริญ, อำเภอโพนพิสัย, อำเภอโซ่พิสัย, อำเภอศรีเชียงใหม่, อำเภอสังคม, อำเภอเซกา, อำเภอปากคาด, อำเภอบึงโขงหลง, อำเภอศรีวิไล, อำเภอบุ่งคล้า, อำเภอสระใคร, อำเภอเฝ้าไร่, อำเภอรัตนวาปี และอำเภอโพธิ์ตาก

          จังหวัดหนองคาย ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Moderm Maturity ให้ติดอันดับสถานที่ดีที่สุดในโลกเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนที่สองสำหรับผู้สูงอายุชาวอเมริกัน ในลำดับที่ 7 จากเมืองที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 15 แห่งซึ่งได้รับการจัดอันดับ และแนะนำให้ผู้อ่านพิจารณาเป็นแหล่งพักผ่อนที่สองนอกจากบ้านตนเอง จากการสำรวจแหล่งพักผ่อนทั้งหมด 40 แห่ง โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด 12 ตัว ได้แก่ลักษณะภูมิอากาศ, ค่าครองชีพ, วัฒนธรรม, สาธารณูปโภค, สถานที่พัก, ระบบการขนส่ง, การบริการด้านสาธารณสุข, สภาพแวดล้อม, กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ, ความปลอดภัย, ความมั่นคงทางการเมือง และเทคโนโลยี
สำหรับเมืองที่ได้รับการจัดอันดับ 10 เมืองแรก มีดังนี้

1. เมืองคอสตาเดลโซล ประเทศสเปน
2. เมืองแซงค์เทียร์ ประเทศอิตาลี
3. เมืองโพรวองซ์ ประเทศฝรั่งเศส
4. เมืองบูแกต ประเทศปานามา
5. เมืองวิเซนต์ เกรนาดีน
6. เมืองเคาร์ตี้แคร์ ประเทศไอร์แลนด์
7. จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
8. เมืองครีท ประเทศกรีซ
9. เมืองแอมแบร์กริส เคร์ ประเทสเบลิตซ์
10. เมืองตูนิส ประเทศตูนีเซีย
          การจัดอันดับข้างต้นถูกตีพิมพ์อย่างเป็นทางการในแมกกาซีน Moderm Maturity ฉบับเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน แมกกาซีน Moderm Maturity จัดพิมพ์โดย
สมาคมชาวอเมริกันผู้เกษียณอายุ อันเป็นสมาคมที่มิได้หวังผลกำไร แต่มุ่งเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ให้แก่พลเมืองอเมริกัน อายุ 50 ปี ขึ้นไป

          นายภราเดช พยัคฆ์วิเชียร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เห็นว่าการสำรวจของนิตยสารดังกล่าว นับว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงอย่างมาก ให้แก่จังหวัดหนองคาย
และประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะดำเนินการประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายผ่านสำนักงานสาขาในต่างประเทศ และร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน
และภาครัฐในจังหวัด เพื่อรักษาความโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด และคงไว้ซึ่งการเป็นแหล่งพักผ่อนที่ดีที่สุดสำหรับพลเมืองผู้สูงอายุ

 | ตำนานพญานาค | หลวงพ่อพระใส | ศาลาแก้วกู่ |

  สนเทศน่ารู้  ของดีประจำจังหวัด ขึ้นด้านบน

 

อ้างอิง
http://www.oceansmile.com
"ข้อมูลทั่วไป จังหวัดหนองคาย" สืบค้นวันที่ 10 มิ.ย. 2553 จากเว็บ http://www.nongkhai.go.th
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/poonsak/buengkhonglong/sec01p01.html
http://www.nalumontour.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=88204&Ntype=1

ภาพประกอบ
"ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดหนองคาย" สืบค้นวันที่ 19 ตุลาคม 2551
จากเว็บ http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/poonsak/buengkhonglong/sec01p01.html
"พญานาค" สืบค้นวันที่ 19 ตุลาคม 2551
จากเว็บ http://www.oknation.net/blog/bluehawaii/2007/05/25/entry-1
"หลวงพ่อพระใส" สืบค้นวันที่ 21 ตุลาคม 2551
จากเว็บ http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=197552&st=31
"ศาลาแกว้กู่" สืบค้นวันที่ 21 ตุลาคม 2551
จากเว็บ http://www.muangboranjournal.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1444

รวบรวมข้อมูลโดย : กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ปีการศึกษา1/2551ปรับปรุงล่าสุด : 10 มิถุนายน 2553 16:21:54 น.