Home

สนเทศน่ารู้ :: วันงดสูบบุหรี่โลก (World No-Tobacco Day) 31 พฤษภาคม

ความเป็นมา


ดอกลีลาวดี
เป็นสัญลักษณ์ของ "วันงดสูบบุหรี่โลก" หมายถึง การขจัดสิ่งที่ไม่ดี ออกไปจากตัวเรา

        เป็นดอกไม้ที่มีความหมายถึง การมีแต่ความสุข ชื่อเดิมนั้น คือ ดอกลั่นทม ซึ่งเมื่อก่อนทุกคนจะเข้าใจว่า เป็นดอกไม้อัปมงคล ไม่นิยมปลูกในบ้าน ปลูกแล้วมีแต่ความทุกข์ระทม แต่ถ้าศึกษาด้านภาษาจริงๆ คำว่า ลั่นทม เป็นคำผสมจาก ลั่น+ทม
        ลั่น = ละทิ้ง เลิก
        ทม = ความระทม
รวมความได้ว่า ละทิ้งความระทม ความเศร้าหมอง ต่างๆ นั่นก็คือ มีความสุข สดใส นั่นเอง
        และพอใกล้จะถึงวัน ที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี จะมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้สูบบุหรี่ พยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง, ร้านอาหารต่างๆ, ตลอดจนหน่วยงานทีมีความสนใจ ได้ร่วมกันรณรงค์ ให้เลิกสูบบุหรี่ ซึ่งในปีนี้ (ปี พ.ศ. 2548) มีความคึกคักเป็นพิเศษ เพราะว่า วันที่ 31 พฤษภาคม ปีนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประกวดมิสยูนิเวอร์ส 2005 ด้วย ซึ่งจัดขึ้นที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
        บางหน่วยงาน จะมีการจัดขบวน มอบการ์ดดอก"ลีลาวดี" แทนกำลังใจ เพื่อวันใหม่ไร้บุหรี่ สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่ ก็ถือว่าเป็นวัน ดีเดย์ อีกวันหนึ่งที่จะเริ่มต้นเลิกสูบบหรี่อย่างจริงจัง รับดอกลีลาวดีไว้ให้ระลึกถึงความสุข สดใส ห่างไกลโรคภัยต่างๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ จากวันนี้ และตลอดอายุขัยของท่านตลอดไป


ข้อมูลทั่วไปของบุหรี่ (Cigarette)


วันงดสูบบุหรี่โลก

           ตั้งแต่ปี 2531 องค์กรอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยใช้ชื่อว่า World Spidemic หรือการสูบบุหรี่เป็นโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก

           และประกาศเตือนเยาวชนที่เริ่มสูบบุหรี่ เมื่ออายุยังน้อย และสูบเป็นประจำ จะเสียชีวิตก่อนอายุขัยปกติ (ประมาณ 70-80 ปี) ถึง 22 ปี

           ดังนั้นรัฐบาลไทย ได้ตระหนักถึงความสูญเสียชีวิตของประชากร ที่เกิดจากการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง มาเป็นเวลาหลายปี ให้รับทราบถึงอันตราย โทษของการสูบบุหรี่ ซึ่งก็เป็นที่รู้ๆ กัน แต่จะให้เลิกสูบเลย เป็นเรื่องที่ยากมาก สำหรับผู้ที่ติดบุหรี่แล้ว

           จึงได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ และกำหนดมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลนำมาใช้ โดยการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้สูบบุหรี่ พยายามเลิกสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเลิกได้สำเร็จหรือไม่ก็ตาม ดังเช่นเมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศบังคับใช้ มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ให้มีการพิมพ์คำเตือนโทษของการสูบบุหรี่ที่ข้างซอง มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2548 เป็นต้นไป ตัวอย่างดังภาพ ข้างล่าง
สูบแล้วแก่เร็ว
ควันบุหรี่จะทำร้ายลูก
สูบแล้วจะมีกลิ่นปาก
สูบแล้วถุงลมพองตาย
ควันบุหรี่ฆ่าคนตายได้
ควันบุหรี่ ทำให้เกิด มะเร็งปอด

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี

ปี พ.ศ. คำขวัญภาษาไทย คำขวัญภาษาอังกฤษ
2531 "บุหรี่หรือสุขภาพ ต้องเลือกสุขภาพ" Between tobacco and health,choose health
2532 "ตายผ่อนส่งด้วยบุหรี่ สิ้นศักดิ์ศรีสตรีไทย" The female smoker : at added risk
2533 "เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากบุหรี่" Growing up without tobacco
2534 "ปีแห่งการรณรงค์ สาธารณสถานและยวดยานปลอดควันบุหรี่" Public places and transport : better be tobacco free
2535 " ที่ทำงานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย" Tobacco free work places : safer&healther
2536 "บุคลากรสาธารณสุขสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่" Health services,including health personne,against tobacco
2537 "ทุกสื่อร่วมใจต้านภัยบุหรี่" The media against tobacco
2538 "บุหรี่มีพิษภัย ทำลายไกลกว่าที่คิด" Tobacco costs more than you think
2539 "ศิลปะและกีฬาไม่พึ่งพาบุหรี่ ถวายองค์ภูมี ปีทรงครองราชย์" Sport and the arts without tobacco : planit tobacco free
2540 "โลกนี้สดใส ทุกฝ่ายร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่" United for a tobacco-free world
2541 "เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากบุหรี่" Growing up without tobacco
2542 "อนาคตมีคุณค่า เมื่อบอกลา เลิกบุหรี่" Leaving the pack behind
2543 "บันเทิงได้แม้ไร้ควันบุหรี่" (Siogan : Tobacco Kills - Don't be Duped
Theme : Entertainment and Tobacco Promotion - Countering theDeception)
2544 " เห็นใจคนรอบข้าง ร่วมสร้างอากาศสดใส ปลอดจากภัยควันบุหรี่" SECOND - HAND SMOKE . LET'S CLEAR THE AIR
2545 "กีฬาปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ"  Tobacco- Free Sports: Play it clean
2546 "ภาพยนตร์ปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ " Tobacco free films tobacco free fashion.
2547 "บุหรี่;ยิ่งสูบ:ยิ่งจน"
" ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่งมีและแข็งแรง"
Tobacco and Poverty (Avicious Circle)
2548 "ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่" Health Professionals and Tobacco Control
2549 "บุหรี่ทุกชนิด นำสู่ความตาย" Tabacco : Deadly in any form or disguise
2550 “ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส” Smoke-Free Environments
2551 "เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยบุหรี่" Tobacco-Free Youth
2552 "บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย" Tobacco Health Warnings
2553 "หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่" Gender and tobacco with an emphasis on marketing to women
2554 "พิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่" The WHO Framework Convention on Tobacco Control
2555 "จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ" Tobacco Industry Interference
2556 "ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต" Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship
2557 "บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด" Raise taxes on tobacco
2558 "หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย" Stop illicit trade of tobacco products
2559 "ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค" Get ready for plain packaging
2560 "บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา" Tobacco-a threat to development
2561 "บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ" Tobacco Break Heart
2562 "..." ...

ข้อมูลทั่วไป ของบุหรี่ (Cigarette)

อ้างอิง 
"กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก" เข้าถึงได้จาก  http://www.ashthailand.or.th/th/index.php
"บุหรี่ตายผ่อนส่ง" เข้าถึงได้จาก http://www.thaihealth.or.th/tabacco.php
"วันงดสูบบุหรี่โลก"เข้าถึงได้จาก http://www.si.mahidol.ac.th/si_pr/SiNews/sipr2004/may04_cigar.htm
"8 ขั้น การเตรียมการเลิกบุหรี่" เข้าถึงได้จาก http://www.thaiclinic.com/medbible/quit_smoking.html
"สูบบุหรี่...ตายก่อนวัย" เข้าถึงได้จาก http://www.thaiheartweb.com/smoking.htm
"ร้านอาหารปลอดบุหรี่" เข้าถึงได้จาก http://www.smokefreezone.or.th/index.php
ภาพประกอบ
"ดอกลีลาวดี" เข้าถึงได้จาก http://www.lilavadee.com/download_p01.html
2539. ยาสูบพืชส่งออกยุคใหม่.ผู้ส่งออก Exports Review. 9,213(ปักษ์หลัง มิ.ย.)
ภาพคำเตือนข้างซองบุหรี่ L&M,Marboro,More

รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

                   สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน

สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน ปรับปรุงล่าสุด : 25 ธันวาคม 2549 20:41:10 น.