Home

สนเทศน่ารู้  :: วันมวยไทย 17 มีนาคม


ภาพ "นักมวย" จาก http://th.kapook.com/กีฬา


วันมวยไทย
มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ การป้องกันตัวประจำชาติของไทยที่มีมาช้านาน เป็นการต่อสู้ที่ใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเป็นอาวุธในการต่อสู้ มวยไทยจัดได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนื่งซึ่งในอดีตจนถึงปัจจุบันมวยไทยได้เป็นที่นิยมมากทำให้มีการจัดให้มวยไทยนั้นเป็นกีฬาประเภทหนึ่งอีกด้วย
วันมวยไทยหรือวันนักมวย ตรงกับวันที่ 17 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันระลึกเหตุการณ์ในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่ 2 ที่นายขนมต้ม นักสู้ของไทยได้ถูกจับเป็นเชลยที่พม่า และ ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2317 ได้ขึ้นชกมวยต่อหน้าพระที่นั่งพระเจ้ามังระ โดยนายขนมต้มได้ขึ้นชกกับนักมวยพม่าถึง 10คน ทำให้ศิลปะการต่อสู้ การป้องกันตัวของไทยได้เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพร้อมกันนี้นายขนมต้มยังได้รับการยกย่องให้เป็นเสมือน "บิดามวยไทย" อีกด้วย
 

    
ภาพ "มวยไทย ศิลปะการต่อสู้" จาก http://www.oknation.net/blog/kritsanasa/2007/11/25/entry-1

การแข่งขันมวยไทยในปัจจุบัน
การแข่งขันมวยไทยในปัจจุบันนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นมากโดยมีการส่งนักมวยขึ้นชกระดับประเทศทำให้กีฬามวยไทยนั้นเป็นกีฬาอาชีพขึ้นมา ทั้งนี้ความนิยมมวยไทยนั้นก็ยังมีความนิยมอยู่มากมีการจัดการแข่งขันกีฬาชกมวยเป็นประจำที่เวทีมวยที่ลุมพินีและเวทีราชดำเนิน พร้อมทั้งมีการออกอากาศให้ดูกันทั่วประเทศอีกด้วย และเมื่อมีเทคโนโลยีมากขึ้นทำให้มวยไทยก็พัฒนาตามเทคโนโลยีด้วยเช่นกันโดยมีการจัดช่องทางการส่งข่าวสารทั้งในอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์มือถือ และวิทยุ ทำให้สะดวกต่อการรับข่าวสารข้อมูลเป็นอย่างมาก
ภาพ "ศึกมวยไทย" จาก http://wpmf.net/news/news02.htm

ความสำคัญ คุณค่า และประโยชน์ของมวยไทย
        1. มวยไทยทำให้เกิดการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย และมีภูมิคุ้มกันโรค เพราะร่างกายมีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ
        2. ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นนักมวย กรรมการ รวมทั้งผู้ชมอีกด้วย
        3. ทำให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี มีการผ่อนคลายอารมณ์ และลดความตึงเครียดได้
        4. มวยไทยทำให้เกิดความอดทนในด้านร่างกายและมีการควบคุมอารมณ์มากขึ้น เพราะเป็นกีฬาที่ต้องใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการต่อสู้ซึ่งอาจได้รับบาดแผลหรือในขณะที่แข่งขันอาจมีแรงกดดันจากคนเชียร์ คนที่ดูการแข่งขัน
        5. มวยไทยเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมการมีวินัยในตนเอง เพราะมวยไทยเป็นกีฬาที่มีกฎกติกา และระเบียบวิธีการเล่น ทำให้ต้องมีการควบคุมตนเองให้อยู่ในกฎในระเบียบที่ตั้งขึ้น
        6. ส่งเสริมการมีน้ำใจนักกีฬา ฝึกจิตใจให้เข้มแข็งอดทน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยซึ่งกันและกัน
        7. เป็นการฝึกปฏิภาณไหวพริบ สมาธิ ในการแก้ไขปัญหาเพราะในขณะที่มีการแข่งขันผู้เล่นต้องใช้ความคิดในการแก้ปัญหาด้วยตนเองพร้อมกับการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม
        8. มวยไทยเป็นกีฬาที่บ่งบอกเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของความเป็นไทยได้ดี
        9. มวยไทยได้มีการพัฒนาโดยส่งผู้แข่งขันไปแข่งขันระดับประเทศทำให้มวยไทยเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปอย่างกว้างขวาง
        10. มวยไทยเป็นกีฬาที่ช่วยลดปัญหาสังคมไปได้โดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นและเยาวชน


บรรณานุกรม
"วันมวยไทย" http://th.wikipedia.org/wiki/วันมวยไทย
"วันมวยไทย" http://info.matichon.co.th/youth/youth.php?tagsub=031101&tag950=03you30010748&show=1
"วันมวยไทย" http://info.matichon.co.th/youth/youth.php?tagsub=031101&tag950=03you30010748&show=1
"มวยไทย" http://www.saimoon.ac.th/muaythai/unit1/muay.htm
"มวยไทย" http://www.muaythai2000.com/muaythai2000/index.php

ภาพประกอบ
 "นักมวย" จาก http://th.kapook.com/กีฬา
 "มวยไทย ศิลปะการต่อสู้" จาก http://www.oknation.net/blog/kritsanasa/2007/11/25/entry-1
 "ศึกมวยไทย" จาก http://wpmf.net/news/news02.htm


รวบรวมข้อมูลโดย :น.ส. โศธิดา ศิริอำนวยศิลป์ นักศึกษาช่วยงาน ปีงบประมาณ 2551  งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ

  สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน ปรับปรุงล่าสุด : 16 มีนาคม 2555 19:10:02 น.