๏ปฟ
Home

สนเทศน่ารู้ : นามเฉลิมพระเกียรติ


ปลาบู่มหิดล

                 สมัยรัชกาลที่ 6 ( พ.ศ. 2469 ) ได้มีการจัดตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ Dr. Hugh McCormick Smith (ชาวอเมริกัน) ซึ่งได้เข้ามาปฏิบัติงานด้านการเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในประเทศไทย ได้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมรักษาสัตว์น้ำเป็นคนแรก ผลงานในหน้าที่รับผิดชอบของ Dr. H.M. Smith ที่เกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ำของไทย โดยเฉพาะพันธุ์ปลา มีรวมกว่า 60 เรื่อง ได้ตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์สำหรับปลาที่ค้นพบใหม่ รวม 67 ชนิด และเป็นสกุลใหม่รวม 21 สกุล 

 
ภาพขณะมีชีวิต
ปลาบู่มหิดลขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
 

รั้วไซมาน ปากแม่น้ำจันทบุรี 
เป็นเครื่องมือที่จับปลาบู่มหิดลได้เป็นครั้งแรก

                 ในจำนวนนี้มีปลาบู่ที่เขาได้ให้ชื่อสกุลว่า Mahidolia  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระยศเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ในการที่พระองค์ทรงสนพระทัย ทรงใคร่ติดตาม และเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อการประมงของประเทศไทย พระองค์ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับคนไทย เพื่อที่จะได้มาทำงานด้านการประมงต่อจาก Dr. H.M. Smith โดยเฉพาะพันธุ์ปลา.

อ้างอิง

ว.ราชบัณฑิตสถาน 17,3 ( เม.ย.-มิ.ย.35) 48-69

รวบรวมข้อมูลโดย : ฝ่ายวารสารและเอกสาร

  สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 

************************************ปรับปรุงล่าสุด : 25 ธันวาคม 2549 19:46:16 น.