Home

สนเทศน่ารู้ : คำขวัญพระราชทาน


                 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ “ วันแม่แห่งชาติ ” ประจำปี 2544
 

      พระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิต

  ครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษา
  สองหัตถ์โอบนคราพาร่มเย็น
  รวมคุณค่านี้ได้แก่แม่เราเอง
 
                                  “ สนทนาสารพัน ” สกุลไทย 47,2423 ( 14 ส.ค. 2544 ) 17

    สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
    ทรงเมตตาประชาราษฎร์ดับทุกข์เข็ญ
    หมอคนแรกผู้ถือช้อนคอยป้อนยา
    ด้วยทรงเป็น ‘ พระแม่เจ้า ’ ของชาวไทย
    มิทรงเลือกชนชั้นที่ทรงช่วย
    พิการชนคนเจ็บป่วยด้วยโรคไหน
    บำรุงสุขทหารหาญกันดารไพร
    ทรงเป็นเทียนส่องใจให้ปวงชน
    พระทรงเคียงคู่บพิตรอดิศร
    เยี่ยมพสกนิกรทุกแห่งหน
    เลื่องลือแล้วคือ ‘ ดวงแก้ว ’ แห่งสากล
    โลกยินยลพระกรุณาถ้วนหน้ากัน
    เป็นบุญของแผ่นดินถิ่นไทยนี้
    มีพระราชินีทรงเป็นพระมิ่งขวัญ
    น้ำพระราชหฤทัยใสเย็นพลัน
    พระเกียรติก้องเกริกนิรันดร์สดุดี
    ประนมกรวอนไตรรัตน์พิพัฒน์เพริศ
    เฉลิมพระชนม์พรรษาเลิศประเสริฐศรี
    อภิรักษ์จักรีวงศ์องค์พระราชินี
    เทิดพระบารมี…ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตมาส บุญเสมอ – ประพันธ์ )


    ยอกรประณตน้อม อัญชลี
    แทบบาทด้วยภักดี แม่เจ้า
    เอกองค์ราชินี สยามปิ่น ประเทศเฮย
    บารมี ธ ปกเกล้า ฯ เหล่าข้าประชาไทย
    พระยศพระเกียรติเลื่อง ลือไกล
    พระจริยวัตรแม่ไทย เลิศล้ำ
    พระโฉมเพียงโสมใส พิสุทธิ์
    พระเมตตาคุณค้ำ แผ่นฟ้าแผ่นดิน
    สิบสองสิงหามาส เวียนมา
    เฉลิมพระชนมพรรษา อีกครั้ง
    อัญเชิญเทพเทวา ทั่วทิ-ศาเฮย
    ประทานพรทิพย์สะพรั่ง สมดั่งพระทัยหมาย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กองทัพอากาศ

อาศิรวาท มหาราชินีนาถสดุดี
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชินีนาถ
เนื่องในอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๔

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ

รวบรวมข้อมูลโดย : ฝ่ายวารสารและเอกสาร

  สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน ปรับปรุงล่าสุด : 25 ธันวาคม 2549 19:43:15 น.