Home

สนเทศน่ารู้ : นวดกดจุด

การนวดกดจุดฝ่าเท้าคืออะไร

                 ในช่วงเวลา 10 กว่าปีมานี้มีวิชาการใหม่เกิดขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก คือ วิชา REFLEXOLOGY วิชานี้อาศัยหลักทฤษฎีข้างต้นที่ว่า อวัยวะต่างๆในร่างกายมีการติดต่อมายังฝ่าเท้า แสดงออกบริเวณพื้นที่สะท้อน เมื่อมีการนวดกระตุ้นบริเวณพื้นที่สะท้อนนั้น จะสามารถกระตุ้นการทำงานของอวัยวะนั้นๆได้ วิชานี้ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น มีการค้นคว้าเพิ่มเติมมากขึ้นในหลายๆประเทศ เช่น เยอรมันนี สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ฝรั่งเศส อังกฤษ ญี่ปุ่น และแคนาดา ฯลฯ
                 การนวดกดจุดฝ่าเท้าเป็นการรักษาโรคอีกวิธีหนึ่ง โดยการใช้นิ้วมือ หรือ เครื่องมืออื่นๆ กด นวด กระตุ้นฝ่าเท้า รวมทั้งหลังเท้า และข้อเท้า ตามตำแหน่งพื้นที่สะท้อนอวัยวะนั้นๆ เพื่อปรับการทำงานของอวัยวะนั้นๆ ให้กลับสู่สภาพสมดุลตามปกตินั่นเอง

วิธีการนวดกดจุด


ภาพประกอบจาก Oxford School of Reflexology

                 ในการนวดกระตุ้นเพื่อรักษาโรค ไม่ว่าจะนวดเพื่อรักษาโรคใดๆก็ตาม จะต้องนวดกระตุ้นพื้นที่สะท้อนของเส้นประสาทช่องท้อง ( บริเวณกลางฝ่าเท้า ) ก่อนทุกครั้ง ประมาณ 3 – 5 นาที เพราะจะทำให้ระบบประสาทภายในร่างกายเกิดอาการผ่อนคลาย และช่วยให้ผล การรักษาดีขึ้น จากนั้นจึงทำการนวดกระตุ้นพื้นที่สะท้อนบริเวณอื่นๆตามต้องการต่อไป
                 ระยะเวลาในการนวดกระตุ้นของการรักษา จะใช้เวลาประมาณ 20 – 30 นาที อาจจะมากหรือน้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะอาการของผู้ป่วยแต่ละบุคคล แต่ถ้าหากนวดกระตุ้น แล้วผู้ป่วยเกิดความรู้สึกเจ็บปวดบริเวณที่ถูกนวด ก็จะกดจุดให้ทุเลาลงก็นับว่าเพียงพอ
                 จำนวนครั้งของการรักษาจะแตกต่างกันไป บางรายอาจจะนวดเพียงครั้งเดียวอาการเจ็บป่วยก็อาจจะบรรเทาลง แต่บางรายอาจต้องทำการนวดรักษาทุกวันติดต่อกัน โดยทั่วๆไป ใช้ระยะเวลาทำการรักษาประมาณ 10 – 12 วัน
                 นอกจากจะนวดกระตุ้นเพื่อรักษาโรคแล้ว ผู้ที่ไม่ได้เจ็บป่วยถ้าได้รับการนวดกระตุ้น ฝ่าเท้าทั้งสองข้างเป็นประจำทุกวัน วันละ 10 – 20 นาที ก็จะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง มีความต้านทานโรคเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

“ ฝ่าเท้าเปรียบเสมือนกระจกส่องสะท้อนสุขภาพ "

                 คำกล่าวนี้อาจทำให้หลายๆคนไม่เคยได้ยินมาก่อน และเกิดความสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไร นับเป็นเวลานานกว่า 3,000 ปี มาแล้ว ที่ชาวจีนมีความเชื่อว่าในร่างกายของคนเรามีเส้นลมปราณกระจายอยู่ ทั่วๆไป ทำหน้าที่เป็นทางเดินของ เลือด ลม ส่งอาหารและพลังงานไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ถ้าการไหลเวียนของเลือดลมเกิดอาการติดขัด ก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นได้
                 การแพทย์ของจีนยังมีความเชื่อในระบบเส้นเอ็นที่ระโยงระยาง เชื่อมติดต่อกันเหมือนระบบชลประทาน ทำหน้าที่บำรุงเลี้ยงร่างกายและจิตใจ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้มีความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน โดยเชื่อมโยงร่างกายภายนอกกับภายใน และเป็นตัวเชื่อมโยงอวัยวะสำคัญๆทั้งหมด เข้ากับอวัยวะส่วนย่อย
                 ฝ่าเท้าของคนเรามีเส้นลมปราณใหญ่ 6 เส้น เชื่อมติดต่อกับอวัยวะต่างๆ เราจึงสามารถฝังเข็มกระตุ้นที่ฝ่าเท้า เพื่อรักษาโรคตามหลักเส้นลมปราณ เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนจีน อินเดีย ตลอดจนชาวอินเดียนแดงในทวีปอเมริกาเหนืออีกด้วย
                 ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ในหลายๆประเทศ โดยเฉพาะประเทศเยอรมันนี และสหรัฐอเมริกา ได้มีการค้นคว้าและพบว่าร่างกายของคนเราสามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น 10 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนจะไปสิ้นสุดที่ปลายนิ้วมือ และนิ้วเท้าของแต่ละนิ้ว ต่อมามีการพบว่าเมื่อกระตุ้นตำแหน่งต่างๆที่ฝ่าเท้า สามารถทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของอวัยวะต่างๆได้ แสดงว่ามีการติดต่อระหว่างพื้นที่ย่อยๆที่ฝ่าเท้ากับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย ฝ่าเท้าเรียกว่า พื้นที่สะท้อนของอวัยวะนั้นๆ เช่น บริเวณนิ้วหัวแม่เท้าเป็นพื้นที่สะท้อนของศีรษะ เป็นต้น .

**********************************

ข้อห้ามสำหรับการนวดกดจุด

                 * ห้ามนวดในหญิงมีครรภ์
                 * ห้ามนวดขณะมีประจำเดือน
                 * ห้ามนวดภายใน 1 ชั่วโมง หลังรับประทานอาหารอิ่ม
                 * ห้ามรับประทานส้มและหน่อไม้ทุกชนิด ก่อนและหลังนวด ( ตามกำหนดที่สั่ง )

บรรณานุกรม

จุมพล พูนยิ่ง. นวดกดจุดฝ่าเท้า. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : นานมีบุคส์, กรุงเทพฯ : นานมีบุคส์, 2542. 128 หน้า.
ไพลิน,ผู้แปล. การนวดฝ่าเท้า. กรุงเทพฯ : รวมสาส์น,2520 248 หน้า.
ม.อึ้งอรุณ. การนวดฝ่าเท้าบรรเทาโรค. กรุงเทพฯ : อรุณรุ่ง,2540. 126 หน้า

รวบรวมข้อมูลโดย : ฝ่ายวารสารและเอกสาร

  สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน ปรับปรุงล่าสุด : 25 ธันวาคม 2549 19:40:57 น.