Home

สนเทศน่ารู้ : เงินสกุลยูโร

สกุลเงินยูโร 

                 ปี 2545 ชาวโลกได้มีโอกาสต้อนรับเงินสกุลใหม่มาสู่กระแสเศรษฐกิจโลก ชื่อว่า "ยูโร (Euro)" โดยใช้สัญญลักษณ์ E เป็นตัวแทนชื่อเงินสกุลใหม่ของโลก

                 ประเทศที่เริ่มนำเงินยูโรเข้าสู่กระแสการเงิน แทนเงินสกุลต่างๆ ของแต่ละประเทศที่ใช้อยู่เดิม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2545 มีทั้งสิ้น 12 ประเทศ ได้แก่ ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส โปรตุเกส สเปน อิตาลี กรีซ ออสเตรีย เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมันนี เนเธอร์แลนด์ และ ฟินแลนด์ ยังคงเหลือเพียง 3 ประเทศที่ยังไม่ได้เข้าร่วมในตอนนี้ คือ ประเทศเดนมาร์ก สวีเดน และสหราชอาณาจักร

                 การดำเนินงานเพื่อริเริ่มมีสกุลเงินเดียวกัน เกิดจากความคิดริเริ่มของ อีเอ็มยู หรือ สหภาพเศรษฐกิจและเงินตราของยุโรป โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ก่อกำเนิด "สหภาพยุโรป" ขึ้น โดยสนธิสัญญาแห่งนครมาสตริชท์ (Maastricht Treaty) โดยหวังว่าเงินยูโร จะสามารถทำให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินในสหภาพยุโรปขึ้นได้ 

                 ธนาคารที่รับผิดชอบผลิตเงินยูโร ให้สหภาพยุโรปใช้ในการทำธุรกรรมกับทั่วโลก คือ ธนาคารกลางแห่งยุโรป - อีซีบี (European Central Bank - ECB) ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 และเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 ธนาคารตั้งอยู่ที่นครแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมันนี ธนาคารจะควบคุมนโยบายด้านการเงินของสหภาพยุโรป รวมทั้งการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และกำหนดปริมาณการหมุนเวียนในเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปทั้งหมด 

                 เงินยูโร แบ่งออกเป็น ร้อยหน่วย เรียกว่า "เซ็นต์" 

                 ธนบัตรยูโร มี 7 ราคา คือ ธนบัตร 5, 10, 20, 50, 100, 200 และ 500 ยูโร

                 เหรียญกษาปณ์ มี 8 ราคา คือ 1, 2, 5, 10, 20, 50 เซนต์ 1 ยูโร และ 2 ยูโร

                 เมื่อเงินยูโรได้นำออกมาใช้ ผู้ใช้จะต้องจดจำลักษณะ ขนาด สี มูลค่า ของธนบัตรและเหรียญยูโร ในส่วนของธนบัตร ได้ออกแบบสำหรับคนทั่วไป และ คนพิการทางสายตา โดยการพิมพ์ที่เน้นตัวนูน หนา และสัมผัสได้

 
 • ความยาว (มิลลิเมตร)  :  120 
 • ความกว้าง (มิลลิเมตร)  :  62
 • สี  :  สีเทา
 • มูลค่า  :  5 EUR
 • ความยาว (มิลลิเมตร)  :  127 
 • ความกว้าง (มิลลิเมตร)  :  67
 • สี  :  สีแดง
 • มูลค่า  :  10 EUR

 

 • ความยาว (มิลลิเมตร)  :  133 
 • ความกว้าง (มิลลิเมตร)  :  72
 • สี  :  สีน้ำเงิน
 • มูลค่า  :  20 EUR

 

 • ความยาว (มิลลิเมตร)  :  140 
 • ความกว้าง (มิลลิเมตร)  :  77
 • สี  :  สีส้ม
 • มูลค่า  :  50 EUR

 

 • ความยาว (มิลลิเมตร)  :  147 
 • ความกว้าง (มิลลิเมตร)  :  82
 • สี  :  สีเขียว
 • มูลค่า  :  100 EUR

 

 • ความยาว (มิลลิเมตร)  :  153 
 • ความกว้าง (มิลลิเมตร)  :  82
 • สี  :  สีเหลือง
 • มูลค่า  :  200 EUR

 

 • ความยาว (มิลลิเมตร)  :  160 
 • ความกว้าง (มิลลิเมตร)  :  82
 • สี  :  สีม่วง
 • มูลค่า  :  500 EUR

 

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร)  :  16.25
 • ความหนา (มิลลิเมตร)  :  1.67 
 • สีเหรียญ  :  ทองแดง 
 • มูลค่าเหรียญ  :  1 เซ็นต์ 
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร)  :  18.75
 • ความหนา (มิลลิเมตร)  :  1.67 
 • สีเหรียญ  :  ทองแดง 
 • มูลค่าเหรียญ  :  2 เซ็นต์ 

 

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร)  :  21.25
 • ความหนา (มิลลิเมตร)  :  1.67 
 • สีเหรียญ  :  ทองแดง 
 • มูลค่าเหรียญ  :  5 เซ็นต์ 

 

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร)  :  19.75
 • ความหนา (มิลลิเมตร)  :  1.93 
 • สีเหรียญ  :  ทอง 
 • มูลค่าเหรียญ  :  10 เซ็นต์ 

 

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร)  :  22.25
 • ความหนา (มิลลิเมตร)  :  2.14 
 • สีเหรียญ  :  ทอง 
 • มูลค่าเหรียญ  :  20 เซ็นต์ 

 

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร)  :  24.25
 • ความหนา (มิลลิเมตร)  :  2.38 
 • สีเหรียญ  :  ทอง 
 • มูลค่าเหรียญ  :  50 เซ็นต์ 

 

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร)  :  23.25
 • ความหนา (มิลลิเมตร)  :  2.33 
 • สีเหรียญ  :  วงนอกสีทองวงในสีเงิน 
 • มูลค่าเหรียญ  :  1 EUR

 

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร)  :  25.75
 • ความหนา (มิลลิเมตร)  :  2.20 
 • สีเหรียญ  :  วงนอกสีเงินวงในสีทอง 
 • มูลค่าเหรียญ  :  2 EUR  

 

ภาพประกอบเงินยูโรทั้งหมด นำมาจาก http://www.irlgov.ie/ecbi-euro/ 

                 การนำเงินยูโรมาใช้กับธุรกิจในประเทศไทย มีหลักเกณฑ์การใช้ เหมือนกับการแลกเปลี่ยนเงินสกุลอื่นๆ ผู้ประกอบการที่มีเงินสกุลเดิมของทั้ง 12 ประเทศ ที่ใช้เงินยูโร ควรนำเงินท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินยูโรที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้มีการแลกเปลี่ยนกันเป็นจำนวนมากแล้ว และผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ แถบสหภาพยุโรปใน 12 ประเทศ ควรถือเป็นเช็คเดินทางสกุลยูโร แล้วไปแลกเป็นธนบัตรที่ประเทศที่จะเดินทางไป การใช้เงินยูโรในช่วงแรกนั้นอาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง ผู้เดินทางจึงควรศึกษาอัตราแลกเปลี่ยนของเงินแต่ละขนาดให้ชัดเจน

อัตราและเปลี่ยนของเงินสกุลเดิม กับเงินยูโร มีดังนี้ 

1 EUR =   1 EUR =
Belgium 40.3399 BEF   Italy 1936.27 ITL
Germany 1.95583 DEM   Luxembourg 40.3399 LUF
Greece 340.750 GRD   Netherlands 2.20371 NLG
Spain 166.386 ESP   Austria 13.7603 ATS
France  6.55957 FRF   Portugal 200.482 PTE
Ireland 0.787564 IEP   Finland  5.94573 FIM

ตารางจาก http://www.visiteurope.com/euro.htm 

ผู้ที่สนใจ ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 


อ้างอิง

ปถพีรดี, ผู้รวบรวม "โลกในปีใหม่ต้อนรับเงินใหม่ ยูโร 
        (Euro หรือ E)"  สกุลไทยรายสัปดาห์ 48, 2468 
        (5 ก.พ. 45) 114-115

สมเดช โรจน์คุรีเสถียร "เงินยูโร ทิศทางใหม่การแลกเปลี่ยนเงินปี 2002"
        การเงินการธนาคาร 21, 245 (ก.พ.45) 27-37 

รวบรวมข้อมูลโดย : ฝ่ายวารสารและเอกสาร 

  สนเทศน่ารู้  ขึ้นด้านบน 

ปรับปรุงล่าสุด : 25 ธันวาคม 2549 19:37:11 น.