Ask a Librarian: บรรณารักษ์จะค้นหาคำตอบ และตอบคำถามในกระทู้ของท่านภายใน 48 ชั่วโมง
Phone : 02-310-8646 และ 02-310-8648
e-mail : ning@lib.ru.ac.th, thanyasuda@lib.ru.ac.th, varajit@lib.ru.ac.th and naya@lib.ru.ac.th

ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างบำรุงรักษาระบบซอฟแวร์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ  (อ่าน 109 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ webmaster

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 422
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างบำรุงรักษาระบบซอฟแวร์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ

ตามคำสั่งสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ 31/2561 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างบำรุงรักษาระบบซอฟแวร์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ดังรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 109,999.92 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ [ดาวโหลดเอกสารแนบ]

และตามคำสั่งสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ 40/2561 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) สำหรับจ้างบำรุงรักษาระบบซอฟแวร์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ดังรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ได้ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตของงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 109,999.92 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ [ดาวโหลดเอกสารแนบ]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 24, 2018, 10:26:45 AM โดย webmaster »