ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ

(1/23) > >>

[1] เชิญสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

[2] ปรับเปลี่ยนการให้บริการ ณ อาคาร 1 เนื่องจากมีการซ่อมแซมหลังคา พื้น และเพดาน อาคาร 1 ชั้น 5 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 จนกว่าการซ่อมแซมจะแล้วเสร็จ)

[3] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

[4] แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการ เรื่อง ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ (บริเวณหลังคา) และระบบเครื่องปรับอากาศฯ

[5] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ยกเลิกการเป็นสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา (ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2560 เป็นต้นไป)

[6] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ยกเลิกการให้บริการไมโครฟิล์ม (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป)

[7] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การให้บริการในช่วงปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ (ตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค. 2564)

[8] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ปิดทำการสำนักหอสมุดกลางชั่วคราว (ตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค. 2564)

[9] วันที่ 31 ธ.ค. 2563 - 3 ม.ค. 2564 สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการ เนื่องในเทศกาลปีใหม่

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version