RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: yaowalak ที่ สิงหาคม 22, 2008, 03:15:19 PM

หัวข้อ: แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า 26 และ 28 ส.ค. 51 เวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น.
เริ่มหัวข้อโดย: yaowalak ที่ สิงหาคม 22, 2008, 03:15:19 PM
แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า  
อังคารที่ 26 และพฤหัสบดี 28 เวลา 22.00 น. ถึง 5.00 น.

เนื่องจาก การไฟฟ้านครหลวง จะเข้าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงให้สวิตช์ที่จ่ายให้กับสถานีไฟฟ้าย่อยของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น สามารถควบคุมผ่านทางระบบ SCADA ได้  จึงมีผลทำให้อาคารและพื้นที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งหมดไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้

ผลกระทบดังกล่าว อาจจะเกิดความขัดข้องกับผู้ใช้บริการสารสนเทศและฐานข้อมูลต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของสำนักหอสมุดกลางในวันและเวลาดังกล่าว


                                                 ที่มา :: บันทึกข้อความจาก หน่วยไฟฟ้า งานช่างและยานพาหนะ กองอาคารสถานที่
                                                 วัน เวลารับข้อมูล :: 22 ส.ค. 2551  เวลา  13.30 น.
                                                 วัน เวลาประกาศ :: 22 ส.ค. 2551  เวลา  15.20 น.