RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: monchu ที่ มิถุนายน 12, 2009, 09:20:19 AM

หัวข้อ: ย้ายแล้ว: อยากทราบด่วนมากเลยคะ..
เริ่มหัวข้อโดย: monchu ที่ มิถุนายน 12, 2009, 09:20:19 AM
หัวข้อนี้ได้ถูกย้ายไปบอร์ด Ask a Librarian (http://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?board=2).

http://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=231.0