RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: yaowalak ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 11:31:23 AM

หัวข้อ: 15 พ.ย. 2551 เวลา 22.00 น. ขอเชิญประชาชนชาวไทย ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานน้อมถวายฯ
เริ่มหัวข้อโดย: yaowalak ที่ พฤศจิกายน 13, 2008, 11:31:23 AM
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมแต่งกายไว้ทุกข์
เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ด้วยเสื้อผ้าสีดำ ขาว และเทา
และ
ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลในเวลา ๒๒.oo น.
ของวันเสาร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยพร้อมเพรียงกันที่มา : http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=14672&mode=threaded