Ask a Librarian: บรรณารักษ์จะค้นหาคำตอบ และตอบคำถามในกระทู้ของท่านภายใน 48 ชั่วโมง
Phone : 02-310-8646 และ 02-310-8648
e-mail : ning@lib.ru.ac.th, thanyasuda@lib.ru.ac.th, varajit@lib.ru.ac.th and naya@lib.ru.ac.th

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
11
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซ่อมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ THYMAN ห้องสมุดวิทยาเขตบางนาขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 เครื่อง

ตามคำสั่งสำนักหอสมุดกลาง ที่ 51/2561 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซ่อมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ THYMAN ห้องสมุดวิทยาเขตบางนาขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 เครื่อง ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ได้ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตของงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 497,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ [ดาวน์โหลดเอกสารแนบ]

และตามคำสั่งสำนักหอสมุดกลาง ที่ 52/2561 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซ่อมลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ THYMAN ห้องสมุดวิทยาเขตบางนาขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 เครื่อง ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 497,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ [ดาวน์โหลดเอกสารแนบ]
12
เชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2561
เรื่อง "พระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง"

ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง ซึ่งเป็นศาสตร์ที่นำความเจริญรุ่งเรืองความผาสุกมาสู่พสกนิกรอย่างถ้วนหน้า ปลูกฝังให้นักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงพระองค์ท่านสืบไป

ทั้งนี้ นิทรรศการจะจัดแสดงถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ภาพถ่ายโดย
1. คุณเยาวลักษณ์  เทมเพิลมันน์ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด)
2. https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru/13
วันที่ 5 ธ.ค. 2561 สำนักหอสมุดกลาง ปิดบริการ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

The Ramkhamhaeng University Library
will be closed on 5 December 2018.

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf
14
วันที่ 8-10 ธ.ค. 2561 สำนักหอสมุดกลาง ปิดบริการ
เนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

ขออภัยในความไม่สะดวก

The Ramkhamhaeng University Library
will be closed on 8-10 Dec 2018.

We apologize for any inconvenience this may cause.

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

สอบถามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-310-8636
ขอบคุณที่ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

15
Ask a Librarian / Re: ทำรหัสผ่านหายคะ
« กระทู้ล่าสุด โดย varajit เมื่อ พฤศจิกายน 22, 2018, 02:32:13 PM »
ในกรณีที่การสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเตอร์เน็ทไม่สมบูรณ์นักศึกษาต้องติดต่อสำนักทดสอบและประเมินผล (สวป.) เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครและแก้ไขปัญหาค่ะ
โดยสามารถติดต่อด้วยตนเองหรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-310-8623 , 02-310-8000 ต่อ 4831
16
Ask a Librarian / ทำรหัสผ่านหายคะ
« กระทู้ล่าสุด โดย วรรณวิสา ปาณะที เมื่อ พฤศจิกายน 07, 2018, 11:06:21 PM »
คือหนูได้ทำการสมัครนักศึกษาใหม่ทาง internet เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีนี้ดันไปกดออกจากระบบทั้งที่ยังไม่จดรหัส จากนั้นจึงได้กดขอรหัสผ่าน แต่ปรากฏว่าขอไม่ได้ทั้งๆที่วันเดือนปีเกิดถูกทุกอย่าง คือหนูต้องทำยังไงคะถึงจะได้รหัสมา รบกวนหน่อยนะคะ wanvisa555faramol@gmail.com
17
วันที่ 9 พ.ย. 2561 สำนักหอสมุดกลาง ให้บริการเวลา 07.30 - 16.30 น. (ปิดให้บริการนอกเวลาราชการ)
และวันที่ 10-11 พ.ย. 2561 สำนักหอสมุดกลาง ปิดบริการ


เนื่องจากจะทำการฉีดยากำจัดปลวก และยุง ซึ่งมีควันและกลิ่น อันอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้บริการได้
ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx
รายละเอียด .. https://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

สอบถามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-310-8636
ขอบคุณที่ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

18


เชิญพบกับ สาระ ความรู้ และความบันเทิง ได้ที่บริการสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia)
ณ ห้องบริการสื่อมัลติมีเดีย ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

ให้บริการ :
• อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
• นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
• บุคคลภายนอก ประสงค์เข้ารับบริการ ต้องเสียค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการ
          ○ นักเรียน วันละ 10 บาท
          ○ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป วันละ 20 บาท

หลักฐานการขอรับบริการ : แสดงบัตรประจำตัว

ช่วงเวลาให้บริการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ ให้บริการเวลา 8.30 - 18.15 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ ให้บริการเวลา 9.00 - 17.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม และรายชื่อสื่อมัลติมีเดียใหม่ 5 ครั้งล่าสุดคลิก :
• https://www.lib.ru.ac.th/services/multimedia.php

19
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกที่สนใจ ใช้บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Service) ได้ฟรี
สนใจใช้บริการติดต่อ e-Mail : phd@lib.ru.ac.thสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ :
     • คุณภริตา เฉยศิริ งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
โทร. 0-2310-8661 หรือ e-Mail :: parita@lib.ru.ac.th
     • คุณวัชระ ณรงค์ฤทธิเดช งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
โทร. 0-2310-8646 หรือ e-Mail :: vatchara@lib.ru.ac.th

ิอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Ph.D. Service) - https://www.lib.ru.ac.th/services/lib_phdservice.php
20
รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์" ฟรี
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ก.ย. 2562เหมาะสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, อาจารย์, เจ้าหน้าที่ และนักวิจัย

     • แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPac) และแนะนำเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง

     • แนะนำเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ
               - วิทยานิพนธ์ไทย Digital Collection (ThaiLIS) และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ProQuest Dissertation & Theses Global
               - ฐานข้อมูลตามสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิเช่น มนุษยศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, นิติศาสตร์ และอื่นๆ
ที่สำนักหอสมุดจัดหามาให้บริการ เช่น ProQuest Psychology Journals, EBSCO Discovery Service, Emerald, Cambridge Journal Online, Science Direct, SpringerLink และ

     • แนะนำเทคนิคการสืบค้นเพื่อการวิจัย และงานเขียนทางวิชาการ อาทิ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ คู่มือปฏิบัติงาน งานวิจัยสถาบัน บทความวิชาการ งานวิจัยอื่นๆ ได้อย่างมืออาชีพ

** สามารถจัดกลุ่มในวันที่สะดวก โดยแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 1 สัปดาห์ ก่อนวันอบรม **

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ
     • คุณภริตา เฉยศิริ งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
โทร. 0-2310-8661 หรือ e-Mail :: parita@lib.ru.ac.th
     • คุณวัชระ ณรงค์ฤทธิเดช งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
โทร. 0-2310-8646 หรือ e-Mail :: vatchara@lib.ru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.lib.ru.ac.th/services/train1.php
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10