RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ กรกฎาคม 27, 2016, 12:22:07 PM

หัวข้อ: ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การจัดทำวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์" ในวันที่ 30 ก.ค. 2559
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ กรกฎาคม 27, 2016, 12:22:07 PM
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การจัดทำวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์"
ในวันเสาร์ที่ 30 ก.ค. 2559 เวลา 8.30-12.00 น.

หัวข้อสัมมนา ได้แก่
--> "กฎหมายลิขสิทธิ์"
โดย ท่านนวกฤต จงชาณสิทโธ ผู้พิพากษาศาลจังหวัด ฉะเชิงเทรา

--> "ลิขสิทธิ์กับผลงานวิชาการ"
โดย ทีมวิจัย COPY CAT หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ณ ห้อง 1519 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำรองที่นั่งได้ที่
คุณชลวิทย์ จิตมาน โทร. 087-233-5107
(ฟรี รับจำนวนจำกัด)

(http://www.lib.ru.ac.th/images_forum/id7500_2559-07-30_librarian-seminar.jpg)