RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ กุมภาพันธ์ 09, 2016, 06:24:48 PM

หัวข้อ: สำนักหอสมุดกลางปิดบริการ วันที่ 17-19 ก.พ. 2559 เนื่องในวันสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2559
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ กุมภาพันธ์ 09, 2016, 06:24:48 PM
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดบริการ วันที่ 17-19 ก.พ. 2559 เนื่องในวันสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2559

ขออภัยในความไม่สะดวก

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/service/lib_bookreturn.html

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf