RU Library Forum

ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: monchu ที่ กันยายน 07, 2010, 01:54:58 PM

หัวข้อ: เชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Healthcare in The Changing World ประจำปี 2553
เริ่มหัวข้อโดย: monchu ที่ กันยายน 07, 2010, 01:54:58 PM
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก โรงพยาบาลกรุงเทพ

เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการร่วม (Healthcare in The Changing World)
โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ประจำปี 2553
ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2553

สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่ วันนี้ - 15 กันยายน 2553
(มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 300 บาท)

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.bangkokhospital.com/index.php?p=newsDetail&NewsID=463