ปรับเปลี่ยนการให้บริการ ณ อาคาร 1 เนื่องจากมีการซ่อมแซมหลังคา พื้น และเพดาน อาคาร 1 ชั้น 5 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 จนกว่าการซ่อมแซมจะแล้วเสร็จ)

เริ่มโดย webmaster, ตุลาคม 04, 2019, 07:58:01 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กิจกรรมที่ลิ้งค์

เนื่องจากมีการซ่อมแซมหลังคา พื้น และเพดาน อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ จึงขอปรับเปลี่ยนการให้บริการ ณ อาคาร 1 (https://www.lib.ru.ac.th/services/building1.php) ดังนี้

     ◘ อาคาร 1 ชั้น 5 ปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าการซ่อมแซมจะแล้วเสร็จ
หากต้องการยืมหนังสือหมวด Q-Z สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ในวันและเวลา ดังนี้
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

อาคาร 1 ชั้น 2 - 4 ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการ ดังนี้

วันจันทร์ - ศุกร์
     ◘ อาคาร 1 ชั้น 3 และ ชั้น 4 เปิดบริการ เวลา 7.30 - 18.30 น.
     ◘ อาคาร 1 ชั้น 2 เปิดบริการ เวลา 7.30 - 21.00 น.
     ◘ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 เปิดบริการ เวลา 8.30 - 20.30 น.

สอบถามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2310-8636
ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 4 ส.ค. 2563 [ คลิกอ่าน ]
2. แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการ เรื่อง ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ (บริเวณหลังคา) และระบบเครื่องปรับอากาศฯ ประกาศ ณ วันที่ 8 ส.ค. 2562 [ คลิกอ่าน ]
3. ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง เวลาเปิด-ปิดให้บริการ ประกาศ ณ วันที่ 23 มิ.ย. 2563 [ คลิกอ่าน ]

          ตามประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ที่ - https://www.lib.ru.ac.th/forum/index.php?topic=7987.0
ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 2563 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดเวลาเปิด-ปิดบริการ ดังนี้

     วันจันทร์ - ศุกร์

          อาคาร 1 ชั้น 1 - 2  เวลา08.30 - 21.00 น.
          อาคาร 1 ชั้น 3 และ 4  เวลา08.30 - 18.30 น.
          อาคาร 2 ชั้น 1 และ 2  เวลา08.30 - 18.30 น.
          อาคาร 3 ชั้น 1 - 3  เวลา08.30 - 18.30 น.

     วันเสาร์ - อาทิตย์

          อาคาร 1 ชั้น 1 - 4    เวลา08.30 - 16.30 น.
          อาคาร 2 ชั้น 1 และ 2  เวลา08.30 - 16.30 น.
          อาคาร 3 ชั้น 1 - 3  เวลา08.30 - 16.30 น.

          ทั้งนี้ จากการกำหนดมาตราการเว้นระยะห่างฯ ส่งผลให้พื้นที่บริการนั่งอ่านหนังสือมีจำนวนจำกัด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยต้องแสดงบัตรแสดงตนทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ

          ณ ปัจจุบัน (วันที่ 28 ส.ค. 2563) พื้นที่อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือหมวด Q-Z สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน อาคาร 1 ชั้น 1 ในเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562  เป็นต้นไป จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ

          สำนักหอสมุดกลางขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

รูปภาพพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ปัจจุบัน (วันที่ 28 ส.ค. 2563)