ด่วน

เริ่มโดย PARN, กันยายน 16, 2008, 02:11:12 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ขอรบกวนอีกครั้งนะคะ
พอดีพรุ่งนี้หนูจำนำเสนองานแต่หนูยังมีข้อมูลไม่ครบในส่วนต่าง ๆ ดังนี้1.  ในส่วนของบริการ Proxy Server เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียน ทางผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ของฐานข้อมูลที่ทางม.ร.บอกรับได้แม้จะไม่ได้ใช้บริการอยู่ในสำนักหอสมุดใช่มั้ยคะ2. อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริการสืบค้นห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ของทางสำนักหอสมุดกลางค่ะ3. อยากทราบว่าทำไมสำนักหอสมุดกลางจึงเปลี่ยนการรับรองคุณภาพแบบ ISO 9004: 1998 เป็น ISO 9001 : 2000 คะ4. อยากทราบว่าม.ร.มีวิทยาเขตทั้งหมด 30 วิทยาเขตใช่มั้ยคะ5. อยากทราบจำนวนเจ้าหน้าที่ให้บริการทั้งหมดในขณะนี้ค่ะ
ด้วยความกรุณาอย่างสูง
ขอบคุณค่ะ

1.  ในส่วนของบริการ Proxy Server เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียน ทางผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ของฐานข้อมูลที่ทางม.ร.บอกรับได้แม้จะไม่ได้ใช้บริการอยู่ในสำนักหอสมุดใช่มั้ยคะ
       ตอบ ถูกต้อง (เฉพาะนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
                  เท่านั้น)
2. อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริการสืบค้นห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ของทางสำนักหอสมุดกลางค่ะ
       ตอบ นักศึกษาสามารถศึกษาได้ที่ http://www.lib.ru.ac.th/
                 มาที่  e-Documents
3. อยากทราบว่าทำไมสำนักหอสมุดกลางจึงเปลี่ยนการรับรองคุณภาพแบบ ISO 9004: 1998 เป็น ISO 9001 : 2000 คะ
           ตอบ  แนะนำให้ศึกษาจากหนังสือดังนี้
ณัฐกิจ แสงประดับ. 2544. คู่มือการบริหารตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000.     
           (TS156.6 ณ213)   ชั้น 5 อาคาร 1
ธีระพันธ์ พลมณี. 2544. การจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
           ISO 9001-2000 : ฉบับปฏิบัติการ. (TS156.6 ธ237)  ชั้น 5 อาคาร 1
พรทิพย์ รักบุรี. 2550. ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารเชิง
           คุณภาพ กับการดำเนินงาน การประกันคุณภาพ ISO 9001:2000 ของหน่วยงาน
           สนับสนุนทางวิชาการในมหาวิทยาลัย รามคำแหง.(ม.ร. พ2397 2550)
           ชั้น 3 อาคาร 3
รุ่ง ลิขิตวัฒนเศรษฐ. 2546. การจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
           ISO 9001-2000 : ฉบับปฏิบัติการ. (TS156.6 ร242 2546)  ชั้น 5 อาคาร 1
สุจริต คูณธนกุลวงศ์. 2544. ISO 9001 : 2000 การตรวจประเมินมาตรฐานใหม่.
            (TS156.6 ส242)  ชั้น 5 อาคาร 1
สุเทพ ธีรศาสตร์. 2544. ข้อกำหนดของมาตรฐานการตรวจความพร้อมด้วยตนเองข้อ
            แตกต่างระหว่าง ISO 9001:2000 และ 9001:1994. (อก0618 6/ข1244)
           ชั้น 2 อาคาร 3
2548. การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2000. (VCD 311 ST) ชั้น 4 อาคาร 3
2548. ข้อกำหนด ISO 9001:2000. (VCD 310 ST)   ชั้น 4 อาคาร 3

4. อยากทราบว่าม.ร.มีวิทยาเขตทั้งหมด 30 วิทยาเขตใช่มั้ยคะ
          ตอบ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีห้องสมุดวิทยาเขต ตาม พ.ร.บ. 1 แห่ง
และ ห้องสมุดสาขา 23 สาขาวิทยบริการ  ข้อมูลนี้ได้เคยตอบแล้วเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2551
5. อยากทราบจำนวนเจ้าหน้าที่ให้บริการทั้งหมดในขณะนี้ค่ะ
   ตอบ จำนวนบุคลากรของสำนักฯ มีจำนวน 210 คน